en-USnb-NO

Nyheter

Politistasjon sør  legges til Heimdal

Politistasjon sør legges til Heimdal

Redaktør: Åsmund Snøfugl/31. mai 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Klagen fra Melhus kommune om at politistasjon sør bør lokaliseres sør for Trondheim, nådde altså ikke fram. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt politimesteren i Trøndelag og Politidirektoratet medhold til at politistasjon sør skal legges til Heimdal. Ordfører Gunnar Krogstad er skuffet.

AV JENS GRANØIEN
Melhus kommune skriver i klagen til Justis- og beredskapsdepartementet i brev av 3. mars i år, at prosessen er gjennomført i strid med god forvaltningsskikk, og i strid med retningslinjer fra Politidirektoratet.
– Melhus kommune mener det har vært en «skinnprosess» med manglende involvering av kommuner, i strid med god forvaltningsskikk, og i strid med retningslinjene fra Politi­di­rektoratet, står det i brevet fra departementet.
Sju av 49 kommuner i Trøn­delag har kommet med synspunkter på klagen fra Melhus kommune. Det er henholdsvis: Rennebu, Selbu, Holtålen, Roan, Skaun, Orkdal og Stj­ø­rdal kommuner. Samtlige uttrykker støtte til Melhus kommunes synspunkt vedrørende lokal­isering av politistasjon sør.

Bildet: Snart blir det slutt på politiets tilstedeværelse i Melhus.

Les mer i Gaula.

Antall (1047)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181018-01