en-USnb-NO

Nyheter

Historien fra romertida om bygda, Trøndelag og Norge må skrives om

Historien fra romertida om bygda, Trøndelag og Norge må skrives om

Redaktør: Åsmund Snøfugl/7. juni 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Hans-Jørgen Blomseth skriver i en artikkel i dagens avis om det som skjedde i Melhus for snart 2000 år siden, da jern ble eksportert herfra til Romerriket. Det gav grunnlag for rikdom og makt.

AV HANS-JØRGEN BLOMSETH
I oppveksten på Melhus lurte jeg ofte på hva som var riktig og galt av det som sto i historiebøkene om tiden etter Kristi fødsel og fremover, og om Melhus i vikingtiden.
– Hvordan kunne Melhus sammen med Lade gård være et slikt maktsenter tidlig i vikingtiden ?
– Hvor kom nordmennene fra egentlig?
– Var vi virkelig et stolt norrønt folkeslag?  
– Hvordan kom vikingene på å bygge seg båter for å ro over til England og ned til kontinentet?
Mange litt banale spørsmål fra over 50 år siden som jeg den gang mente det ikke var særlig gode svar på. Etter en utstrakt reisevirksomhet i voksen alder har det kommet til flere ting som jeg har undret meg på om disse emnene.

Jern og rikdom på Melhus
Interessen for disse gamle spørsmålene ble igjen vekket etter at resultater fra utgravinger de siste 30 år begynte å sive ut. I likhet med flere andre våknet jeg tilgangs da det ble gjort to gullfunn med kort mellomrom i bygda. En gullring på Rimol og et knippe med gullringer ute i Skaun fra Romer­tiden, som begge har stor verdi i dag. Man kan bare tenke seg hvilken verdi de hadde på den tiden! Fra andre kilder vet vi at gull ble brukt i Romertiden som betalingsmiddel. Sannsynligvis stammer ringene fra handel med romerne eller fra noen andre som hadde handlet med dem. Dette toppet seg ved at det ble gjort konkrete funn etter jernproduksjon som foregikk for 2000-2500 år siden ved et mulig stort gammelt høvdingsete på Gravråk.

Bildet: Hans-Jørgen Blomseth er fra Melhus, men bor i Oslo. Han har hatt ledende stillinger i næringslivet, og har også ledet regjeringens forenklingsprosjekt. Han har skrevet bøker om barndommen i Melhus.

Antall (1061)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181018-01