en-USnb-NO

Nyheter

Hjertevarm og høgtidelig takk til Tor biskop

Hjertevarm og høgtidelig takk til Tor biskop

Redaktør: Åsmund Snøfugl/14. juni 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Det ble rettet en varm takk til Tor Singsaas, biskop i Nidaros siden 2008, under avskjedsgudstjenesten i domkirka sist søndag.

AV ÅSMUND SNØFUGL
Preses i bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, sa i sin tale i kirka at Singsaas’ tjeneste har vært preget av kjærlighet til Kristus og til folk.
Og dette med Tor Singsaas’ evne til å møte folk på en god måte, og til å nå ut til folk, ble understreket av mange talere i Erkebispegården etter gudstjenesten.
Tor har vært en folkelig biskop, og han har i tillegg stått opp for svake og diskriminerte grupper. Hans innsats for sa­mene i Nidaros bispedømme ble særlig understreket. Dette har hatt betydning for alle samer i Norge. Innsatsen for samene i kirkelig sammenheng har fått et konkret uttrykk gjennom Nida­rosdomens samiske alter, som ble innviet i vinter, klart til samenes dag og hundreårsfeiringa 6. februar.

Bildet: Mange ville takke Tor Singsaas. Bak ser vi melhusordfører Gunnar som venter på å hilse på biskopen.

Les mer i Gaula.

Antall (995)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181018-01