en-USnb-NO

Nyheter

Bakerovnsfest  på  Hovin

Bakerovnsfest på Hovin

Redaktør: Åsmund Snøfugl/21. juni 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Lørdag ettermiddag og kveld (den 17. juni) var det stor bakerovnsfest på Gamle Hovin. Det er et kjempearbeid som er gjort med den enorme bakerovnen på det gamle handelsstedet.

Leder i Stiftelsen Gamle Hovin Siri Nordhus ønsket velkommen, først til innbudte gjester og etterhvert til alle interesserte. De spesielt innbudte var instansene som hadde gitt økonomisk støtte, samt vernemyndigheten. Det var stor glede over at ordfører Gun­nar Krogstad kom og mange fra Hovin pensjonistforening. Kom­­munen og pensjonistforeningen har gitt økonomisk støtte, det hadde også Melhusbanken, Stiftelsen UNI (i Oslo) og Kul­tur­minnefondet. Det var stor glede over at fylkesantikvar Hauke Haupts (med frue) også kom. Kon­takten med ver­ne­myn­dig­heten betyr svært meget. Gamle Hovin er et viktig og svært spesielt kulturminne på flere måter: Bygningene, varene som er i dem, fortellingene fra tida da det var butikk her. Det siste kalles immaterielle kultur­minner.
Flere av de som kom på festen har arbeidet på butikken for man­ge ti-år siden, og de er vik­tige, når historiene skal skri­ves ned og tas vare på.

Bildet: Leder i Stiftelsen Gamle Hovin, Siri Nordhus, fylkesantikvar Hauke Haupts, dugnadsarbeider Terje Olsen, ordfører Gunnar Krogstad og murer Viggo Ballo.

Antall (1101)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181018-01