en-USnb-NO

Nyheter

Tverrforbindelse på Ler: Folket skal få si sin mening

Tverrforbindelse på Ler: Folket skal få si sin mening

Redaktør: Åsmund Snøfugl/5. juli 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

– Katastrofe oppfattes forskjellig. Vi er opptatt av hva folk mener. Nå går vi inn i fasen for å få avklart hva folket mener. Det sier ordfører Gunnar Krogstad som svar på hva han mener om Nye veier sitt forslag om å kutte ut tverrforbindelsen på Ler, og som svar på det talspersonene for beboerne i Losen/Kåsen på Kvål uttalte i forrige nummer av Gaula. Nå lover han folkemøte til høsten.

AV JENS GRANØIEN
I forrige nummer av Gaula uttalte talsmenn for beboerne i Losen/Kåsen på Kvål, Geir Moholdt og Rolf Ivar Folstad, at uten kryss på Ler så blir ny E6 en katastrofe for Melhus kommune. Veiselskapet Nye veier har informert Melhus kommune om at ny E6 kan framskyndes sju til åtte år, uten tverrforbindelse på Ler. Det vil være et bidrag for å spare 20 prosent av kost­nadene med ny E6. Uten tverrforbindelse lover veiselskapet at veien skal stå ferdig i 2027/28, med tverrforbindelse først i 2035. Innsparingen er i størrelsesorden 400 millioner kroner.

Bildet: Varaordfører Stine Estenstad og ordfører Gunnar Krogstad er enig om å holde fast på vestalternativet gjennom Losen og Kåsen på Kvål. De tilbakeviser at østalternativet blir billigere.

Les mer i Gaula.

Antall (880)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181018-01