en-USnb-NO

Nyheter

Guro Angell Gimse – stortingsrepresentant fra Melhus

Guro Angell Gimse – stortingsrepresentant fra Melhus

Redaktør: Åsmund Snøfugl/13. september 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Guro Angell Gimse (46) fra Melhus ble valgt som Høyres første vararepresentant til Stortinget fra Sør-Trøndelag. Så lenge Linda Hofstad Helleland er minister, vil Guro møte fast på Stortinget. Hun er med i kommunestyret i Melhus og i fylkestinget. Guro er forholdsvis ny i politikken, og ble med i Høyre først i 2009, da som styremedlem i Melhus Høyre.

Hun er med i kommunestyret i Melhus og i fylkestinget. Guro er forholdsvis ny i politikken, og ble med i Høyre først i 2009, da som styremedlem i Melhus Høyre.
Guro Angell Gimse har engasjert seg i flere viktige saker, og er blitt lagt merke til. Både når det gjelder den såkalte pappakvoten, tiltak mot barnefattigdom og forskjellene i samfunnet har hun markert seg.

– Hvis en skal bekjempe
forskjellene i skolen, må
skolen også stille krav, sa Guro i et intervju med Gaula før valget. – Fraværsreglene har i så
måte virket positivt. Det
er jo slik at barn av foreldre
som står på og engasjerer
seg møter opp
på skolen. Men foreldre
som ikke står på, da kan
skolefraværet bli stort.
Derfor er de nye fraværsreglene
viktige.
Det er også forskjeller
innen helsesektoren.
Menns sjukdommer blir
det case av, det forskes
mer på menns helse. Det
må gis insitament til at
også kvinners sjukdommer
får samme oppmerksomhet.

Siden Per Borten sluttet på Stortinget i 1977 har Melhus ikke hatt noen fast stortingsrepresentant, unntatt de gangene Aud Herbjørg Kvalvik (SV) har møtt som vararepresentant, i til sammen nesten ett år. Guro Angell Gimse kommer nå til å møte så lenge en eller begge av de to foran henne på lista er med i regjeringa.
 

Antall (1337)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181213-01