en-USnb-NO

Nyheter

– Prisen på Melhus-alternativet kan senkes 100 mill., men vi ble ikke hørt

– Prisen på Melhus-alternativet kan senkes 100 mill., men vi ble ikke hørt

Redaktør: Åsmund Snøfugl/27. september 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Jan Roar Trøan, nestleder i Gauldal Travsportslag, mener at midtnorsk trav har gått glipp av av både store besparelser og utviklingsmuligheter på Vollmarka i et sterkt voksende Melhus. Den nye løsningen som aldri fikk innpass i den avgjørende valgprosessen ville ha endret banestrekningen uten å ha krevd erverv av dyrket jord. -Dette vill spart oss for 100 millioner og vi kunne ha startet utbyggingen av ”Nye Leangen” i morgen, alt her er ferdig regulert for travsport, sier Trøan.

AV ÅKE NORD
I tillegg viser han til sjan­sene for travet till å kjøpe gårder med verdifulle are­aler, som løpt fra det re­gi­onale forbundet.
I forrige uke ble en na­bogård solgt for 9 millioner. Og et år tilbake gikk en annen nabogård for 6 mil­lioner.
– Vi kunne brukt gårdene til stallplasser og hatt jordbruket gående uten pro­ble­mer. Begge gårdene ligger mitt i de turløyper vi har til hestene våres på Vollmarka. Kanskje kunne noen hesteeiere overtatt en gård og fått ideale forhold for å utvikle seg innen travsporten. I alle tilfeller ville det aldri kunne ha blitt noen tapsaffære, bare pluss, forklarer Jan Roar Trøan.
Han forsikrer at travlaget arbeidet intenst for å pre­sentere disse mulighe­tene og løsningene i Vollmarka.
– Hvorfor har dere ikke nådd fram hos Midt Norge Travforbund?
– Den enkle forklaringa er at hovedorganisasjonen DNT (Det Norske Travforbund) og eiendomsselsk­pet i regionale for­bundet bestemt seg for å gå inn for Malvik og fått full støtte fra Orkdal som så muligheten for å bli reservealternativ. Noe som var gjort opp i forkant og som også ble resultaten ved avstemningen. Våre innspill var ikke en gang tema hos flertallet, svarer Trøan.
Av de fire alternativene med Melhus, Klæbu, Orkdal og Malvik, har jordvernet stått som en sentral hindring i Vollmarka.
Fylkesmannen ved landbruksdirektør Tore Bjørkli har vært tydelig på att det ikke er aktuelt med å bygge ned dyrka jord med travanlegg.
Men etter at kravene på banestørrelse har gått fra 1350 til en racingbane på 1000 meter har området til Gauldal Travsportslag blitt tilstrekkelig for omregulere Vollmarka til å oppfylle alle kravene på banestrekning, publikumsfasiliteter, par­ke­ringer, stallplasser. Fra før er det gode  treningsmu­ligheter med mange kilometer tur­løyper i en svært variert terreng.

Bildet: Millioner å spare. – Vi skulle kunne tilby billig­ste alterna­tivet, og starte opp byggingen av Nye Lean­gen i mor­gen, hevder nestleder Jan Roar Trøan i Gauldal Travsportslag, her sam­men med en av yndlingene, Kalhua O.

Les mer i Gaula.

Antall (1207)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181213-01