en-USnb-NO

Nyheter

M som i Melhus: Mineraler, Masser, Miljøregnskap og Millioner

M som i Melhus: Mineraler, Masser, Miljøregnskap og Millioner

Redaktør: Åsmund Snøfugl/11. oktober 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

– Sammen med grunneierne og oss bidrar Melhus stort til samfunnsutviklingen og er en forutsetning for E6-utbygging, boligutvikling, landbruk og annen næring, hevder han. Det er samspill: byggematerial ut - deponimasser inn. Og tilbakestilte områder til jordbruk og boligbygg.

AV ÅKE NORD
Eieren av Forset Grus plukker frem sitt godeste smil når han forteller til avisa Gaula om alle foredlingsprosjekt i Melhus.
    – Det er i grunn et miljøarbeid som handler om utvinning av de beste grusresursene fra fjell, mottak av fyllmasser som til sammen blir bidrag til utvikling av veier og landbruk, boligområder, mener han.

Brenner for mineraler
Ole Arild Haugum brenner for bruken av mineraler, og mulighetene som ligger i å produsere fraksjoner til alt fra betong, asfalt og og deponiforedling.
    Dette i perspektiv som handler om miljøregnskap og produksjon for de kommende 50…100 år.
    Han har på noen årtier bygget opp en solid virksomhet med grusutvinning på Tanem i Klæbu kommune. Og har flere gruvprosjekt i pipelinen.  

Tunnel-drøm gjennom
Vassfjellet
Der på andre siden Vassfjellet spiser Forset Grus seg inn i bergets råmateriale og Haugum har en drøm om at lage en tunell fra Tulluan til Melhus med utløp et sted i Skjerdingstad.
    – Ja, det er en drøm, som jeg ser på som en reell mulighet når det blir riktig tid for å gå videre med noe nytt, smiler han.

Bildet: Ole Arild Haugum.

Les mer i Gaula.

Antall (877)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181213-01