en-USnb-NO

Nyheter

Skysstasjonen opplevd fra innsida

Skysstasjonen opplevd fra innsida

Redaktør: Åsmund Snøfugl/18. oktober 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Hos Melhus skysstasjon er det i alt 14 virksomheter. Vi har vært innenfor. Der traff vi mange hyggelige mennesker.

AV JENS GRANØIEN
Anders Grønning er både daglig leder og vaktmester. Han er opptatt av at leietakerne skal trives. To ganger i året arrangeres husmøte. Der får leietakerne komme med sine ønsker. Anders Grønning sier at det gjør det ellers i året også.
Skysstasjonen var et samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune, Horg sparebank og blant andre drosjene holder til. Byggetrinn nummer to er den delen av Skysstasjonen som vender mot jernbaner Hølonda auto. Første byggetrinn ble bygd i 1990, det er huset som vender mot Høvdingen, der, der blant andre Voksenopplæringa holder til. Det bygget ble bygd i 1996. Det siste og tredje byggetrinnet som gjorde skysstasjonen til hestesko, ble fullført i 2006. Der holder blant andre Frisørplassen til.
Vi har tatt pulsen på virksomheten innenfor Melhus skysstasjon sine vegger. Det vi har registrert er at det er lite aktivitet i huset som har med skyss å gjøre. Den eneste virksomheten som driver med skyss, er Melhus taxi. Før hadde Hølonda auto kontor der, og et var billettsalg til buss. Det lokale busselskapet er som kjent blitt en del av noe større, nemlig Atb som eier en tre del av skysstasjonen. Horg sparebank som er blitt til Sparebank 1 som også er medeier med sin tredjedel. Banken har ikke tilhold hos Skysstasjonen, og har aldri hatt, selv om det i sin tid var planen. I stedet fikk de lokaler på Melhustorget. Melhus kommune som er den tredje medeieren disponerer hele bygg nummer, hvor blant annet
Anders Grønning ble daglig leder i 2016
Flyktningeenheten og Voksenopplæringa holder til. Bolig- og bosettingsgruppa som sorterer under Bygg & eiendom i kommunen, har kontor i tredjeetasje i bygg nummer tre.
Anders Grønning overtok som daglig leder etter at Magnar Lilleberg, plutselig døde i 2015. Magnar var pensjonert disponent hos Hølonda auto, mens Anders er pensjonert banksjef hos Sparebank 1 på Melhus.

Bildet: Fra venstre Silje Sundet, Miriam Olsen, Ola Leraand, Per Tømmervold, Svein Erik Rønning, og Steinar Holten. Arthur Drageid, Nils Einar Berg, Kenneth Hauge Rønning og Øyvind Haarberg var ikke til stede da bilde ble tatt.

Antall (970)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-181213-01