en-USnb-NO

Nyheter

MelhusBanken overrasker med ny kapitalforhøyelse

MelhusBanken overrasker med ny kapitalforhøyelse

Redaktør: Åsmund Snøfugl/25. oktober 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Banken gjennomførte sin siste kapitalforhøyelse i april – mai 2016, hvor den utvidet sin egenkapital ved utstedelse av nye egenkapitalbevis for en verdi av 83,7 mill. kroner. Det kom derfor som en overraskelse på mange, Gaula inkludert, at banken allerede nå i oktober 2017 har behov for nok en egenkapitalforhøyelse på om lag 50 mill. kroner.

Av Knut Olav Lian
– Dette skyldes først og fremst at banken har fått nye egen­kapitalkrav fra Finanstilsynet, samt stor vekst av nye kunder, sier banksjef Ragnar Torland til Gaula. – Disse nye tilsynskravene var ikke kjent for oss når den forrige kapitalforhøyelsen ble gjennomført, og vi tok derfor ikke høyde for disse kravene da, sier Torland, som forteller at det ikke har kommet negative signaler fra nåværende eiere på kapitalforhøyelsen, som han har registrert.
Kapitalforhøyelsen gjennom­føres også denne gang med en rettet emisjon mot de største eierne (denne er al­le­rede gjennomført, se neden- for), og deretter en «repa­rasjonsemisjon» mot øvrige eiere.

Bildet: Kapitalforøyelsen skyldes først og fremst at banken har fått nye egen­kapitalkrav fra Finanstilsynet, og mange nye kunder, sier banksjef Ragnar Torland til Gaula.

Les mer i Gaula.

Antall (897)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190117-01