en-USnb-NO

Nyheter

 Leif Espen Skjegstad - siste mohikaner hos Maske

Leif Espen Skjegstad - siste mohikaner hos Maske

Redaktør: Åsmund Snøfugl/8. november 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
5.0

Leif Espen Skjegstad er bokbinder. Han begynte i faget for 38 år siden og har mange forskjellige oppdrag. Han har bundet inn bøker for kolonial­major Odd Reitan og for Horst Tapper (Derek) og utstyrt bøker som er gitt i gave til kongeparet.

Av åsmund Snøfugl
Han lært bokbinderfaget i firmaet Julius Maske AS i Trond­heim. Da han begynte  hos Ma­ske i 1979, var det mange som jobbet i dette faget, både hos Maske og i andre bokbinderier i Trøndelag. Nå er han så å si alene i faget, en slags siste mohikaner i et gam­melt fag i krysningspunk­tet mellom kunst og handverk.
I tillegg til læretida hos Mas­ke gikk han lærlingeskolen på Sogn videregående i Oslo. Det var bare Sogn som hadde linje for bokbindere. Det var omkring 20 som tok samme utdannelse som Leif Espen den gangen. Bokbindervirksom­heten var stor i Norge ennå for førti år siden, Leif Espen var med og kjørte bokgater og hadde ansvaret for dette. Det er bok- binding etter et samle­band­prinsipp, samtidig som handverket og bokkunsten blir holdt i hevd.
Det var Rolf Pedersen, som bodde i Buvika, som skaffet Leif Espen arbeid hos Julius Maske. Han var bokbin­der­mester den gang. Hos Maske var det ledig stilling på handbokbinderiet på 1980-tallet, og Leif Espen overtok denne job­ben. Han hadde arbeidet sitt der til 1998.

Bildet: Leif Espen Skjegstad fra Melhus er siste bokbinder i firmaet som bokbinderen Julius Maske etablerte i Trondheim i 1858. I dag er Maske-firmaet stort med avdelinger mange steder har har forskjellige driftsområder. Bokbinderiet har alle år vært i virksomhet.

Les mer i Gaula.


 

Antall (1114)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190117-01