en-USnb-NO

Nyheter

78-åringer tilbys samtale om trygg og god alderdom

78-åringer tilbys samtale om trygg og god alderdom

Redaktør: Åsmund Snøfugl/8. november 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Hvordan blir de komm­ende åra? Hvilke mulig­heter har jeg for en variert og god alderdom. Dette er spørsmål som Aina Næ­prud, prosjektmedarbei­der i tiltaket «100 år i egen heim, aktiv i eget liv» vil ta opp med en rekke heime­boende 78-åringer i Melhus kommune.

Av Åsmund Snøfugl
Melhusbygger som er født i 1938 - 40 får nå et tilbud fra kommunen om en samtale, heime eller på et annet sted. Formålet med tiltaket er at det skal være trygt og godt å bli eldre i Melhus. Dette er et nytt prosjekt, "forebyggende hjem­mebesøk" benevnes det som og Aina Næprud er tilsatt som prosjektmearbeider. Det er øremerkede midler fra fylkeskommunen til tiltaket.
Ideen til dette opplegget kom­mer bl. a. fra Ålesund, som begynte med forebyggende heimebesøk allerede i 2001, og høstet gode erfaringer med dette, forteller Aina. Der dette har vært prøvd blir det meldt om god respons fra se­niorene som er med. Noen synes riktignok de er i yngste laget til å tenke på alderdom­men, men de fleste ser på det som svært positivt. Bare det å ha noen å dele tanker med - om hva framtida kan bringe, mener mange er viktig.

Bildet: Aina Næprud skal gjennomføre samtaler med 78-åringer og utveksle tanker om åra som kommer og hvilke aktiviteter som tilbys heimeboende pensjonister.

Les mer i Gaula.

Antall (807)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190117-01