en-USnb-NO

Nyheter

Stort behov for Home Start-frivillige i Melhus

Stort behov for Home Start-frivillige i Melhus

Redaktør: Åsmund Snøfugl/6. desember 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

For to år siden startet Melhus kommune å tilby Home Start til familier som trenger litt ekstra støtte i hverdagen. Etter en periode uten Home Start-koordinator, begynte Hanna Paulina Svanesjøen Dyrendahl i stillingen nå i høst. Utfordringen er å rekruttere nye frivillige til de mange familiene som ønsker tilbudet.

AV ANNE SØRTØMME
Home Start Familiekontakten er en ordning for småbarnsfamilier som trenger litt ekstra støtte i form av tid og en samtalepartner. En frivillig kommer hjem til familien to-fire timer per uke, og tilbudet er ment som et forebyggende lavterkseltilbud. – Målgruppen er familier som har en utfordrende hverdag, det kan for eksempel være sykdom i familien, arbeidsløshet, utbrenthet, samlivsbrudd, tvillinger eller flere barn på kort tid, eller rett og slett fravær av nettverk, forteller Home Start-koordinator Hanna Paulina Svanesjøen Dyrendahl. – Om man ikke har besteforeldre i nærheten og som kan hjelpe til, så kan det være nok til at man mangler avlastning. Har man venner og omgangskrets som kanskje har barn selv, så vil man ofte ikke belaste dem med barnepass eller andre gjøremål.

­– Gi en julegave i form av tid
Etter at Home Start-tilbudet har ligget mer eller mindre nede en periode etter at forrige ko­ordinator sluttet, så er det nå stor mangel på frivillige, forteller Dyrendahl. Det er kun noen få frivillige inne i systemet per i dag, og flere og flere familier som ønsker støtte gjennom akkurat dette tilbudet. Dyrendahl trekker frem tanken om at å bidra som Home Start-frivillig kan være en flott og langvarig julegave å gi til noen som trenger det. – Å gi tid, samvær og glede må jo være den beste julegaven en kan gi noen. Barnet gleder seg til du kommer, og du kan være kan være den faktoren som forebygger at problemene baller på seg. Også er det viktig å få fram at det er barnet som er i fokus. Man kommer ikke inn for å være en hushjelp, men for å bli en betydningsfull voksen i barnets liv.

Bildet: Home Start-koordinator i Melhus kommune, Hanna Paulina Svanesjøen Dyrendahl, håper å komme i kontakt med nye familiekontakter.

Les mer i Gaula.

Antall (532)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GUL11HOV18062101000