en-USnb-NO

Nyheter

Foreslår gang- og  sykkelbru over Gaula

Foreslår gang- og sykkelbru over Gaula

Redaktør: Åsmund Snøfugl/13. desember 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Asplan viak er snart ferdig med grunnlagsmaterialet til områdeplan for Melhus sentrum. Et tiltak er sykkelvei i Miljøgata, et annet er gang- og sykkelbru over Gaula.

AV JENS GRANØIEN
Formannskapet ble orientert om arbeidet som Asplan viak har utført i planleggingen av Melhus sentrum forrige tirsdag. Arkitektfirmaet skal levere overordnet trafikkanalyse og støyutredning før jul. Vann- og avløpsanalyse skal leveres på nyåret, det samme skal han­delsanalyse, energiplan og mu­lighetsstudie for sta­sjons­om­rådet. Planleg­ger Kjer­sti Dalen Stæhli forteller at kommunen har hatt seks møter rundt stasjonsområdet, blant dem Melhustunet.

Har laget 3D-modell
Asplan viak har også laget en 3D-modell for Melhus sen­trum. Både analysene og 3D-modellen vil bli lagt ut på Melhus kommune sin hjem­meside rundt jul/nyttår. Der kan alle interesserte se blant annet 3D-modellen. Stæhli sier at dette er overordnet analyse for planen.
Noen utbyggere har allerede meldt seg. I januar er de invitert i formannskapet for å presentere sine planer/ideer. Melhustorget er blant dem som har planer om utbygging. Hun sier at de alle må levere sine detaljerte innspill i februar.

Bildet: Kjersti Dalen Stæhli er planlegger i Melhus kommune. Den midterste kryssingen av Gaula på tegningen viser ny gang- og sykkelbru over elva.

Les mer i Gaula.

Antall (804)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190214-01