en-USnb-NO

Nyheter

Vil tilbake til sju valglokaler i Melhus ved neste valg

Vil tilbake til sju valglokaler i Melhus ved neste valg

Redaktør: Åsmund Snøfugl/20. desember 2017/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Ved Stortingsvalget i høst ble antall valglokaler i Melhus redusert fra åtte til seks. Det skapte misnøye på Gåsbakken, at gåsbakkingene måtte stemme på Korsvegen. Nå vil politikerne sørge for at de slipper det ved neste valg i 2019.

AV JENS GRANØIEN
Mange på Gåsbakken var såpass misfornøyd med at de ikke kunne stemme i Misjonshuset på Gåsbakken, slik de har vært vant til i mange år, at de rett og slett truet med å la være å stemme. Det har tydeligvis gjort inntrykk på politikerne og fått dem til å tenke seg nøye om. På siste møte i kommunestyret vedtok et enstemmig kommunestyre at det ved neste valg skal opprettholdes sju valglokaler. Det betyr at det blir anledning til å stemme på Gåsbakken igjen i 2019. Om det blir i Misjonshuset er mer usikkert.
Foruten at Gåsbakken ble utelatt som stemmested i høst, ble de to kretsene øst og vest som har stemt henholdsvis i rådhuset og i Melhushallen slått sammen. Det be­tyd­­de at alle måtte stemme i Melhushallen. Den ordninga ser ut til å ville fortsette, i og med at det blir et stemmested på hver av de sju tettstedene i kommunen ved neste valg.

Utfordring ved et
par valglokaler
Einar Gimse Syrstad (Ap) sa at det ved siste valg var utfordring ved et par stem­melokaler i forhold til universal utforming. Dette mente han det må ses på til neste valg, fordi det ikke i følge ham er bare å kutte ut stemmesteder. Han foreslo å be rådmannen om å oppgradere de lokalene som har mangler, eller skaffe alternative lokaler til valget om to år. Syrstad poengterte at det er viktig at valglokalene er ivaretatt i forhold til datasikkerhet.
Mikal Kvaal (H) fulgte opp med å si at, politikerne ikke kan ha det på seg at valglokalet er stengt på grunn av manglende universell utforming. Kvaal mente at det er enkelt å få det på plass. Fritz Arne Haugen (Sp) slo fast at det er viktig å opprettholde valglokale i alle de sju tettstedene i kommunen.

Bildet: Stortingsvalget i Melhus gikk stort sett greit for seg, med noen utfordringer ved et par av stemmestedene. Mor og datter Laura Skottvoll og Marit Skottvoll Daaland avga sin stemme i Melhushallen.

Les mer i Gaula.

Antall (822)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190214-01