en-USnb-NO

Nyheter

  E6 Melhus – Ulsberg: Nye veier fastholder byggestart i 2019

E6 Melhus – Ulsberg: Nye veier fastholder byggestart i 2019

Redaktør: Åsmund Snøfugl/10. januar 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
5.0

Direktør Johan Arnt Vatnan hos veiselskapet Nye veier A/S fastholder at det fortsatt jobbes mot byggestart for ny E6 på strekningen Melhus til Kvål i 2019.

AV JENS GRANØIEN
Det var i nyttårsintervjuet i avisa Gaula at ordfører Gunnar Krogstad sa at Nye veier var i ferd med å gå bort i fra planen om byggestart for ny E6 mellom Melhus og Kvål i 2019. Vatnan hos Nye veier sier at det ikke er noe nytt, og at det fortsatt jobbes mot oppstart av ny E6 sørover fra Melhus i 2019. Han vil imidlertid fortsatt ikke gi noe løfte.
Vatnan poengterer at ikke alt avhenger av Nye veier om det skal bli oppstart i 2019.
– For det første må det oppnås kostnadsreduksjon på 20 prosent. For det andre så må kommunen vedta reguleringsplanen, og for det tredje så må søknaden om bompenger ved­tas av Stortinget, sier dir­ekt­ør­en.

Viktig å få sammenheng med E6 Heimdal-Jagtøyen
Det siste vil trolig skje i vårsesjonen i år. Vatnan sier at regu­leringsplanen senest må vedtas sommeren 2019, men at det er en fordel om den blir vedtatt i god tid før den tid. Innsparingen på 20 prosent er på god vei, og noe vil veiselskapet spare inn i forhold til entreprenøren. Det gjenstår noe grunnerverv før spaden kan settes i jorda.

Bildet: Direktør Arnt Johan Vatnan hos veiselskapet Nye veier AS, fastholder at målet er å starte bygging av nye E6 sørover fra Melhus skal starte i 2019. Han sier at det faktum at strekningen har rykket fram to plasser på prioriteringslista, ikke betyr noe for framdrifta.

Les mer i Gaula.

Antall (1118)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190214-01