en-USnb-NO

Nyheter

Ingrid og Geir Morten Øien lever av  og med trompeter og taktstokk

Ingrid og Geir Morten Øien lever av og med trompeter og taktstokk

Redaktør: Åsmund Snøfugl/17. januar 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Hos familien Øien på Lundamo er det én ting som spesielt preger hverdagen og livet: Korps! Ingrid dirigerer og underviser, Geir Morten er fast ansatt i Luftforsvarets musikkorps.

AV ANNE SØRTØMME
I Lyngenvegen på Lundamo bor trompetistene Ingrid og Geir Morten Øien, samt barna Aurora, Trym og Pernille. Begge har de bakgrunn som klassisk utdannet trompetister. Ingrid ved NTNU, Geir Morten ved Barrat Due musikkinstitutt i Oslo og NTNU. Ingrid har sitt daglige virke i kulturskolene i Melhus og Midtre Gauldal, og er dirigent for Horg og Flå juniorkorps, Horg musikkorps og Støren skolekorps. Geir Morten har vært ansatt i Luftforsvarets musikkorps (LFMK) siden 2009, og er i tillegg timelærer på trompet på Trondheim Katedralskole.

Jobber i jubilerende kulturbærer
Gjennom undervisning og dirigering forvalter de fram­tidas kulturbærere, og med LFMK representerer Geir Mor­ten en institusjon som feirer 200-årsjubileum i år. Korpset har mang en gang vært nedleggingstruet, men holder stadig stand. – Første nedleggingstrussel kom allere­de i 1820, og rundt unions­oppløsninga kom kong Oscar selv på banen for å redde korpset. I dag må administrasjonen jobbe med løsninger for å holde kostnadene nede, og flere ganger de siste årene har det vært snakk om å legge ned korpset. For eksempel jobber vi en del i kammer­musikkgrupper, der vi er få musikere på hvert oppdrag. Vi samarbeider også av og til med andre institusjoner som Trondheim Symfoniorkester når de gjør prosjekter som krever større orkester. Ellers er det både sivile konserter og oppdrag for forsvaret, for eksempel i form av signalspilling og kransenedleggelser. Det er spilling i barnehager og på sykehjem, og mange underviser litt i tillegg, forteller Geir Morten.

Bildet: Trompetistene Ingrid og Geir Morten Øien har korps som yrkesvei, og jobber med både barn, voksne amatører og med profesjonelt korps.

Les mer i Gaula.

Antall (1109)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190314-01