en-USnb-NO

Nyheter

Melhustorget rives: Erstattes av nytt kjøpesenter og 250 boliger

Melhustorget rives: Erstattes av nytt kjøpesenter og 250 boliger

Redaktør: Åsmund Snøfugl/17. januar 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
5.0

Melhustorget rives. Det skal bygges opp et nytt kjøpesenter og i tillegg kommer 250 nye boliger på området. Det ble kjent da de fire store potensielle utbyggerne i Melhus sentrum presenterte sine planer for formannskapet tirsdag. Ordfører Gunnar Krogstad slo fast etter møtet at det blir en voldsom utvikling i Melhus sentrum i tida framover.

AV JENS GRANØIEN
De øvrige tre utbyggerne foruten Melhustorget er; Gimsøya, Melhustunet og Melhusban­ken. Her er det flere spennende prosjekter på gang, og særlig spennende er planene for et nytt Melhustorg. Det nåværende Melhustorget skal rives og erstattes av et nytt større kjøpesenter i tre etasjer. Området som utbygger Roma­rio invest as disponerer på nærmere 20 mål, skal også bebygges av 250 leiligheter. Det er Romario invest as som vil byg­ge kjøpesenteret, mens Heim­­dal eiendom as skal bygge de 250 leilighetene.

Byggestart i 2019
eller 2020
Området fra Rema nordover mot Rådhusvegen vil bestå av 12 000 kvadratmeter næringsareal og 25 000 kvadratmeter boligareal. Utbyggingen skal skje i to byggetrinn, og det først spadetaket for førstebyggetrinn vil bli tatt enten i 2019 eller i 2020, med ferdigstillelse i 2022. Det første byggetrinnet vil bestå av boliger, samt deler av det nye kjøpesenteret. Lars Erik Sjømo som representerte Romario invest A/S, opplyste til avisa Gaula at næringsarealet vil bli utvida med 2 – 3000 kvadratmeter i forhold til i dag. Han lover flere butikker med et bredere utvalg, og med mer sporty tilbud.
Ikke alle de som har virksomhet på Melhustorget i dag får plass i det første byggetrinnet. Etter at første byggetrinn står ferdig vil dagens Melhustorg bli revet. Det betyr at noen blir uten lokale, og må vente en stund på byggetrinn nummer to, som vil ta til først etter at det nåværende Melhustorget er revet.

Bildet: Sånn blir det nye Melhustorget seende ut etter at området er fullt utbygd. Til orientering er det kvite, kvadratiske bygget i midten SVS Melhuset, bygget til høyre illustrerer Høvdingen og i bakgrunnen ses Lena terrasse-husa. Øverst til høyre er Idebygget, der Rema holder til, så det mindre huset bortenfor er bedehuset. Bygningene som er gitt farge på illustrasjonen er de nye som skal komme. Det er arkitekt Per Knudsen som har utarbeidet forslaget.

Les mer i Gaula.

Antall (1541)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190314-01