en-USnb-NO

Nyheter

Bård Bjerkaker fyller 60 år: Friluftsmann med engasjement for  natur og klima

Bård Bjerkaker fyller 60 år: Friluftsmann med engasjement for natur og klima

Redaktør: Åsmund Snøfugl/24. januar 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Bård Bjerkaker er født og oppvokst på Kvammen i Melhus som den yngste av tre brødre. Han tok utdannelse i samfunnsfag med historie og engelsk i fagkretsen ved NTNU. I dag jobber han som kommunikasjonssjef hos Bane Nor. Bård Bjerkaker fyller 60 år i morgen den 25. januar.

AV JENS GRANØIEN
Vi treffes på cafe Schei Jakobsen en etter­mid­dag når det nærmer seg slutten av januar. Bård har fridag fra jobben, og han kommer fra byen etter å ha hatt ansvaret for barnepass for familiens yngste som snart blir ett år.
Etter ungdomsskolen gikk turen til folkehøgskole på Rin­gebu i Gudbrandsdalen. Det ble et år som skulle vise seg å bety mye for interesser, engasjement og livsvarig vennskap. På slutten av 70 - tallet, etter videregående ble det obligatorisk verneplikt med re- kruttskole hos infan­teri­­en­he­ten på Sessvollmoen. Deretter ble det kokkekurs på Garder­moen, før han fikk ansvar for å lage maten på krigsskolen, de siste sju månedene av tjenes­ten.

Studier på Dragvoll
I 1981 fikk han sitt første møte med universitetsmiljøet på Dragvoll. Etter fire og ett halvt år som student hadde han sikret seg utdannelse som cand. mag., adjunkt og hadde kompetanse som lærer. Bård Bjerkaker ble aldri lærer, bort­sett i fra ett halvt år på Åsheim ungdomsskole. Han hadde heller aldri tenkt å bli lærer. Mens han studerte fikk han jobb som frilansjournalist hos Gauldalsposten.  Han jobbet også en periode i studietida som frilansjournalist både hos Adresseavisa og Arbeideravisa.

Jobbskaping
Mens han jobba som lærer på Åsheim ungdomsskole ble det i Melhus igangsatt et prosjekt for å skape nye arbeidsplasser. På 80-tallet var det stor arbeidsledighet. Bård forteller at broren Sturla som jobba hos Voksenopplæringsforbundet, hadde en finger med i spillet for å få i gang et prosjekt for å skape nye jobber gjennom studiearbeid. Det var Voksenopplæringsforbundet sammen med Universitetsforlaget som tok initiativet. Bård ble ansatt som prosjektleder i Melhus kommune hvor det skulle være et pilotprosjekt. Regjeringa ved kommunal- og arbeidsminister Arne Rettedal hadde stilt midler til rådighet for å skape arbeidsplasser, såkalte Rette­dalsmidler. Poenget var å se på om Voksenopplæringa som driver opplæring av voksne, kunne være et virkemiddel for å skaffe nye jobber. Det ble satt i gang en del studieringer, og en del arbeidstiltak som skulle bidro lokalt. Bård sier at de klarte å skape noen arbeidsplasser, men han vil ikke kalle prosjektet for særlig vellykka.

Bildet: Bård Bjerkaker er oppvokst på Kvammen. I dag er han ansatt som kommunikasjonssjef hos Bane Nor. På fritiden er han ofte å finne på fjellet, både sammen med kona Oddbjørg, barn og barnebarn.

Les mer i Gaula.

Antall (1364)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190314-01