en-USnb-NO

Nyheter

Helse og omsorg i Melhus: – Kostnadseffektivt, men ikke bærekraftig

Helse og omsorg i Melhus: – Kostnadseffektivt, men ikke bærekraftig

Redaktør: Åsmund Snøfugl/31. januar 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Agenda Kaupang har gjennomgått økonomi og tjenesteorganiseringen i helse- og omsorgstjenesten i Melhus kommune. Utredningen viser at kommunen leverer kostnadseffektivt, men på grunn av vekst er dagens tjenesteyting ikke bærekraftig i åra framover.

AV JENS GRANØIEN
Rune Holbæk hos konsulentselskapet, som sammen med Hege Askestad presenterte gjennomgangen for kommunestyret, sa at det handler om å få mest mulig tjenester innenfor den rammen kommunen har. I Melhus er eldre, psykisk utviklingshemmede og rus de tre største innenfor pleie og omsorg.
    Holbæk og Askestad har gått nøye til verks. De har hatt befaring, foretatt intervjuer og mottatt rapporter innenfor det feltet de har gjennomgått. I orientering til kommunestyret var det særlig lagt vekt på psykisk utviklingshemmede, psykisk helse, helse og rus og ergoterapitjenester.
    – Hvorfor utvikle og omstille? Verden endrer seg. Oppgavene skal i større grad håndteres i kommunene. Det er viktig å sikre kostnadseffektive tjenester. Det blir konkurranse om arbeidskraft, sa Holbæk.
    Melhus kommune har nylig starta prosjektet «100 år i eget hjem». Det går ut på at eldre som det blir flere av i åra framover, skal bo hjemme lengst mulig. Da blir forebygging og rehabilitering viktig.

Bildet: Hege Askestad og Rune Holbæk fra Agenda Kaupang har gjennomgått økonomi og tjenesteorganiseringen innen helse- og omsorgstjenesten i Melhus kommune.

Les mer i Gaula.

Antall (1169)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190314-01