en-USnb-NO

Nyheter

Bare på Jårakjølen får hundene gå løs

Bare på Jårakjølen får hundene gå løs

Redaktør: Åsmund Snøfugl/21. februar 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
5.0

Komite for teknikk og miljø i Melhus kommune vil ha båndtvang i alle preparerte skiløyper, bortsett fra på Jårakjølen.

AV JENS GRANØIEN
Da saken om endring av lokal forskrift angående hundeloven ble behandla, vedtok komite for teknikk og miljø at hunder kan gå løs i skisporet på Jårakjølen. I alle de andre preparerte skiløypene i kommunen vil komiteen at hunder som er med på tur skal holdes i band. Det skyl­des at løypenettet på Jårakjølen omfatter tre kommuner og at Melhus kommune ikke kan innføre et forbud som gjel­der nabokom­mun­ene.
I gjeldende forskrift er det tillatt å ha hund gående løs i skiløypene, bare i lysløypene er det forbud. Det ville komiteen ha en slutt på.
Rådmannen hadde i sin innstilling foreslått at forskriften beholdes uen­dret, det vil si at hunder kan gå løs i alle pre­parerte skiløyper, unntaket er lysløyper.

Saken vært på høring
Etter at saken ble behandlet første gang i komiteen i oktober i fjor har saken vært på hø­ring. Høringsfristen gikk ut 8. desembe, og det ble bedt om innspill på endringer i båndtvang som gjelder for alle pre­pa­rerte ski­løyper i tidsrommet hvor ski­gåing er aktuelt. Vid­ere helårs båndtvang i Melhus for Melhussletta turstier. Til slutt helårs fritak fra båndtvang for godkjente tjeneste­hun­der for synshemmede til trening, så lenge fører har kontroll over hunden. Ni av ti innkomne hø­ringssvar ønsker ikke båndtvang i skiløypene. Begrunnel­sen er i hovedsak dyre­velferd. En kom- mentar i høringsuttalelsen var at det er usik­kert om grunn­eier ønsker å kjøre opp ski­løyper når det på vedkommende grunn­eiers grunn på­legges båndtvang.

Bildet: Fra venstre nestleder for teknikk og miljø, Stein Restad, møtesekretær Ann Karin Viggen, leder Mikal Kvaal og kommunalsjef Morten Bostad.

Les mer i Gaula.

Antall (932)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190314-01