en-USnb-NO

Nyheter

Bondeprisen 2017

Bondeprisen 2017

Redaktør: Åsmund Snøfugl/28. februar 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
5.0

Bondeprisen for 2017 tildeles Astrid Sæther og Halfdan Stendahl, Melhus kommune.

Prisen deles ut under Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag sitt årsmøte den 2. mars på
Scandic Hell.
    Prisen består av et maleri av kunstneren Elling Reitan. Kunstverket heter «Sonate»   
    Etter forslag fra faglagene i fylket avgjør styret i Sør-Trøndelag Landbruksselskap hvem som tildeles den årlige prisen.
    I styret for Sør-Trøndelag Landbruksselskap sitter:
Landbruksdirektør Tore Bjørkli, leder. Leder av Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, Knut Sjøvold. Leder av Sør-Trøndelag bondelag, Kari Åker.
    Prisvinnerne eier og driver landbrukseiendommen Melhusgården øvre gnr 92 bnr 1, med til sammen 555 daa fulldyrka jord, 300 daa produktiv skog, og ca. 795 daa annet areal, til sammen 1.650 daa.  Eiendommen ligger like sør for Melhus sentrum, og har svært gode dyrkingsmuligheter for matkorn og grønnsaker.
    Halfdan og Astrid overtok gården i 2010, etter at Halfdan og hans far Sverre drev gården sammen fra år 2000.  Gården ble omlagt til økologisk kornproduksjon i 2000, og i dag er hele gården drevet økologisk, med Debio-godkjente produkter.
    Gården har i dag en allsidig produksjon, og gårdbrukerne har fokus på miljø og bærekraftighet.  De ønsker å ha mange bein å stå på, og har derfor utviklet allsidige tilbud og produksjoner på gården.
    
Meldalhus Andelslandbruk
Andelslandbruket ble stiftet i 2013 som et samvirketiltak. Dette var det første andelslandbruket i Trøndelag og det 4. i landet. Formålet er å fremme andelshavernes interesser gjennom å delta i produksjonsvirksomheten og ved å få utbytte av det som produseres av grønnsaker og andre landbruksvarer. Ved oppstart var det 60 stykker som kjøpte sin andel for å få rene og kortreiste økologiske grønnsaker.  I 2017 er medlemstallet vokst til 170 og interessen er fortsatt stor for å delta i det populære andelslandbruket. I vekstsesongen 2017 var grønnsaksarealet utvidet til 9 dekar og det ble dyrket 84 ulike vekster og sorter. Andelseierne betaler en årlig avgift, samt at de også deltar i arbeidet gjennom vekstsesongen. Det vises for øvrig til hjemmesiden «Meldalhus Andelslandbruk».

Bildet: Astrid Sæther og Halfdan Stendahl får Bondeprisen for 2017.

Les mer i Gaula.
 

Antall (2966)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190314-01