en-USnb-NO

Nyheter

Bibliotekpris til Gimse ungdomsskole

Bibliotekpris til Gimse ungdomsskole

Redaktør: Åsmund Snøfugl/28. februar 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Fram til i sommer har bøkene på skolebiblioteket på Gimse U vært nedpakket i esker og utilgjengelige for leselystne elever. Gjennom dugnadsinnsats fra ansatte og med hjelp fra både Melhus vgs og Melhus bibliotek, har skolebiblioteket nå gjenoppstått og attpåtil blitt hedret med Bibliotekprisen for 2017.

AV ANNE SØRTØMME
Rektor Ola Indergård skryter uhemmet av kollegaer og samarbeidspartnere som har fått skolebiblioteket opp fra pappeskene. Spesielt blir de to norsklærerne Elin Høiem Ølmheim og Janne Smørdal Bleke trukket frem som ildsjeler. De har brukt feriedager og dugnadstimer på prosjektet, og sammen med andre ansatte og ledelsen har skolen fått et bibliotek de stolt kan tilby elevene. Melhus bibliotek har hjulpet til med utlånssystemet, og bygg- og anleggslinja ved Melhus vgs har bidratt med bygging av inventar. -Vi fikk tak i noe brukt utstyr, vi var på mammutsalg for å kjøpe inn nye bøker, vaktmesteren har hjulpet til, og det har vært et spleiselag for å komme i mål, forteller Indergård.
    
Ønsker å få med guttene
Et av målene for skolen er at biblioteket skal være et bruksrom, slik Indergård beskriver det. – Det skal være noe mer enn et et rom man kan gå og låne seg bøker. Lærerne bruker det aktivt i undervisningen, for eksempel med å jobbe med ulike temaer der. Vi ønsker et levende bibliotek, ikke et museum. Lesing er også en av de viktigste grunnleggende ferdighetene i læreplana. Så ser vi at gutter lese og låner mindre bøker enn jentene. Jentene oppsøker i større grad bibliotek på fritida også, og kjønnsbarrierene er noe vi gjerne vil minske. Og selv i denne digitale tidsalderen, så er det viktig å ha tilgang til fysiske bøker.
    
Prisen skaper positiv blæst
Om prisen sier Indergård at det er en flott anerkjennelse av arbeidet som er lagt ned, og av dugnadsånden. -Prisen skaper også en positiv blæst rundt det å lese bøker og å ha et bibliotek, og også for Gimse ungdomsskole generelt. På mandag er selve prisutdeling, og da naturligvis på biblioteket. – Vi bruker gjerne biblioteket når det er happenings her på skolen, og på mandag skal vi naturligvis ha stettglass med noe sprudlende oppi, sier Indergård.

Bildet: Rektor Ola Indergård ved Gimse Ungdomsskole gleder seg over at elevene igjen har fått et bibliotektilbud, og at dugnadsinnsatsen har blitt lagt merke til.

Les mer i Gaula.

Antall (1071)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190314-01