en-USnb-NO

Nyheter

 Snøscooterfolket vil ha flere turer: Saken utsatt i komite for teknikk og miljø

Snøscooterfolket vil ha flere turer: Saken utsatt i komite for teknikk og miljø

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, April 4, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating

Etter at komite for teknikk og miljø i Melhus kommune innskrenka antall turer med snøscooter til hyttefolket med ti turer, har det ført til mye bråk.

AV JENS GRANØIEN
Etter en periode på fem år der hytteeierne har fått brukt snøscooter ubegrenset, så fremt hytta ligger minst 2,5 kilometer fra brøyta bilveg, vedtok komite for teknikk og miljø å begrense antall turer til 10 turer. Vedtaket ble fatta mot Senter­partiets to stemmer.
Det har ført til protester fra de som har hytte, og som har fått brukt snøscooter ubegrensa de siste fem åra. Før var begrensingen 10 turer. Reaksjonen fra hytteeierne har fått medlemmer av komiteen som var med og vedtok begrensning på 10 turer, til å angre på det de har vært med på.
På møtet i komite for teknikk og miljø den 22. mars ble det fremmet en interpellasjon fra Senterpartiet ved Maria Langland Nyutstumo der partiet ber om at retningslinjene tas opp til ny vurdering. Partiet mener at konsekvensene av nye retningslinjer burde ha kommet fram tydeligere. Samtidig mener de at forslaget burde vært lagt ut på høring i forkant av behandlingen av saken.

Bildet: Mange hytteeiere/snøscooterkjørere var møtt opp for å overvære behandlingen av saken.

Les mer i Gaula.

Number of views (821)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01