en-USnb-NO

Nyheter

Medisinering i hjemmesykepleien: Fra dosett til multidose

Medisinering i hjemmesykepleien: Fra dosett til multidose

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, May 2, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
5.0

Fra mai i år tok kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal i bruk Multidose for tildeling av medisiner i hjemmetjenesten.

AV JENS GRANØIEN
De tre kommunene har inngått et interkommunalt samarbeid om innføring av velferdsteknologi. Multidose som hjelpemiddel i medisineringen i hjemmesykepleien, og er det første av flere tiltak som vil bli satt i verk innen velferdsteknologi i de tre kommunene. Eskene eller Dosett som ble brukt før er erstatta med poser i rull der medisinene er maskinelt pakket i poser. Det skal bidra til sikrere medisinering. Posene er skreddersydd for den enkelte, og kan inneholde både legemidler, vitaminer og kosttilskudd.
Til nå er Dosett benyttet for tildeling av medisiner. Det har betydd mye arbeid for sykepleiere og vernepleiere i hjemmetjenesten som har måttet pakke tablettene manuelt. Heidi Pallin Aaring som er leder for det interkommunale prosjektet, ønsker det nye tiltaket velkommen.
- Det betyr at hjemmetjenesten kan bruke tida på pasientretta tiltak, i stedet for å porsjonere medisin, forklarer Aaring.

Bildet: Kommunefarmasøyt Marianne Thoresen viser fra boksen som skal brukes i tildelingen av medisiner i hjemmesykepleien. Til høyre Heidi Pallin Aaring som er leder for prosjektet.

Les mer i Gaula.

Number of views (679)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01