en-USnb-NO

Nyheter

«Særlige grunner» kan gi fritak for påkobling til offentlige vassverk

«Særlige grunner» kan gi fritak for påkobling til offentlige vassverk

Redaktør: Åsmund Snøfugl/15. mai 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Gaula skrev for to uker siden om beboerne på Gimse som var fortvilet på grunn av pålegg om tilknytning til offentlige vassverk. «Særlige grunner» kan gi fritak fra pålegget.

AV JENS GRANØIEN
I vinter ble det sendt et brev til abonnentene som i dag er tilknyttet Gimse vassverk fra Melhus kom­mune med pålegg om tilknytning til offentlig vassverk. Jakob Leon Stor­rø, enhetsleder for teknisk drift, har senere beklaget at kommunen ikke har fulgt retningslinja i sån­ne saker. Storrø innrøm­mer at kommunen først burde sendt informa­sjons­skriv til abonnen­tene.
Brevet skapte mye bråk blant abonnentene hos Gim­se vassverk. Både Even Borten,  leder i vassverket, og Viglund Ri­molsrønning, som er kasserer reagerte på fram­gangsmåten. Jakob Leon Storrø som er enhetsleder for teknisk drift, opplyste til avisa at der­som det var «særlige forhold» som tilsier det, kan det gis fritak.
Artikkelen i Gaula konkluderte med at kommu­nen har skrin­lagt saken på grunn av at Melhus kom­munestyre tidligere har vedtatt at godkjente private vassverk, ikke kan kreves på­koblet. Saken er mer nyansert.
Even Borten og Viglund Ri­molsrønning hos Gim­se vassverk viste til vedtak fra 2008, der det står at pålegg ikke omfatter godkjente vassanlegg. De stilte spørsmål om når det vedtaket var opphevet. De viste også til et brev fra 2015 der det står at det er kostnadene som bestem­mer om det blir gitt pålegg om tilknytning.
Leder i komite for teknikk og miljø Mikal Kvaal ble bedt om å avklare hva som er riktig, og hva som ikke er riktig.

Bildet: Enhetsleder Jakob Leon Storrø hos teknisk drift og Guri Vik som er enhetsleder hos arealforvaltning, sier at det kan søkes om fritak fra tilkobling til offentlige vassverk dersom det er særlige hensyn som tilsier det.

Les mer i Gaula.

Antall (592)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190314-01