en-USnb-NO

Nyheter

Økonomisk støtte til treningsavgift

Økonomisk støtte til treningsavgift

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, May 30, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating

Melhus kommune vil utrede ei ordning der det gis økonomisk støtte til treningsavgift.

AV JENS GRANØIEN
Det var Jens Otto Havdal (Ap) som tok opp saken med å gi økonomisk støtte til treningsavgift for barn og unge som faller utenfor organisert idrett på grunn av treningsavgift. Det bekymret Havdal, og han stilte spørsmål til ordføreren, i kommunestyret om kommunen kan bidra til at det opprettes ei ordning der det er mulig å søke om økonomisk hjelp når treningsavgifta blir et hinder for at ungdom kan delta i organisert idrett. Havdal sa at forslaget er fremma før, uten at det er blitt iverksatt. Han ba ordføreren videreformidle til administrasjonen. Han mente at det finnes andre kommuner som har tilvarende ordning.
Et problem at barn og unge ikke får delta i organisert fritidsaktivitet.
Ordfører Gunnar Krogstad nevnte innledningsvis i sitt svar, at Redd barna nylig har gjennomført en aksjon med overskrift: «Alle barn og unge har rett til lek og fritid».
Krogstad sa at det finnes barn og unge som ikke kan, eller får delta i organisert fritidsaktivitet. Han visste ikke noe antall, men han så på det som et problem.
– Noe av det kan skyldes tabu knyttet til økonomiske forutsetninger for den enkelte familie i å gi barna mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, sa ordføreren.

Bildet: Jens Otto Havdal (Ap) ba ordføreren bidra til at det etableres ei ordning med økonomisk hjelp til treningsavgift til barn og unge som faller utenfor organisert idrett på grunn av treningsavgifta.

Les mer i Gaula.

Number of views (697)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01