en-USnb-NO

Nyheter

Rådmannen må skolere politikere  og administrasjonen i habilitetsregler

Rådmannen må skolere politikere og administrasjonen i habilitetsregler

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, June 13, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating

Kontrollutvalget i Melhus kommune foreslår overfor kommunestyret å be rådmannen skolere politikere og administrasjonen i habilitetsregler. Forvaltningsrevisjon har avdekket etterlevelse av rutinene.

AV JENS GRANØIEN
I rapporten som ble lagt fram for kontrollutvalget i møte man­dag, går det fram at flere representanter ikke har varslet ifra om mulig inhabilitet i forkant av møtet. For øvrig konkluderer rapporten med at Melhus kommune har tilfredsstillende system for å håndtere habilitet. Kommunen har også rutiner for hvordan repres­en­tanter skal melde ifra om habilitet, for protokollføring, og for opplæring av represen­tanter. Det er altså i etterlevelsen av rutinene revisjons­rapporten peker på mangler.
Rapporten ble bestilt av kommunestyret i desember i fjor, og det er Forvaltningsrevisjon Midt-Norge som har levert rapporten. Anna Ølsnes og Merete Montero fra revisjonsfirmaet orienterte om rapporten i møte i kontrollutvalget. Rapporten er kommet til, blant annet etter intervju av nøkkelpersoner, og etter spør­reskjema til kommunestyret og varamenn. Bare 39 prosent av disse har svart på spørreskjemaet.

Bildet: Anna Ølsnes og Merete Montero fra Forvaltningsrevisjon Midt-Norge presenterte forvaltningsrapporten for kontrollutvalget.

Les mer i Gaula.

Number of views (571)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01