en-USnb-NO

Nyheter

Ny E6 mellom Kvål og Melhus sentrum: Krever sikring av Kvålsområdet og rampe begge veier sør for Kvål sentrum

Ny E6 mellom Kvål og Melhus sentrum: Krever sikring av Kvålsområdet og rampe begge veier sør for Kvål sentrum

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, June 20, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating

Dette var klare krav da Melhus kommunestyre behandlet reguleringsplan for ny E6 mellom Kvål og Melhus sentrum. Nye veier ble bedt om å samarbeide med NVE om stabilisering av hele kvålsområdet, som i dag er ustabil i forhold til kvikkleire.

AV JENS GRANØIEN
Et annet krav som politikerne i Melhus står hardt på er å få både nord og sørgående av – og påkjøringsramper på Kvål. Nye veier har lovet nordgående rampe. De vurderer også å få til sørgående rampe, men har ikke kommet med noen lovnad.
Sikring av kvålsområdet
Det var Sigmund Gråbak (ML) som først stilte spørsmål om E6 – utbyggingen i seg selv vil sikre stabilitet i kvålsområdet.
Jan Olav Sivertsen, saksbehandler hos Nye veier A/S, svarte at det blir gjort tiltak for å sikre stabilitet i byggeperioden. Han sa at det er lagt inn tiltak for å gjøre E6 trygg. Han mente at dette også vil påvirke området rundt.
Svein Evjen (H) fulgte opp med å spørre om Nye veier har vært i samtale med NVE i forbindelse med tiltak på Kvål.
Sivertsen svarte at de allerede har hatt kontakt med NVE, og at det ikke er usannsynlig at kommunikasjonen vil fortsette. Lars Bjørgård som er prosjektleder, opplyste at veiselskapet har nært samarbeid med NVE i forhold til Gaula.
Kaare Qvenild (ML) følte seg ikke betrygget i forhold til det Nye veier har sagt om å sikre kvålsområdet.

Bildet: Prosjektleder Lars Bjørgård og saksbehandler Jan Olav Sivertsen orienterte om planene for ny E6 da reguleringsplanen ble behandla i kommunestyret.

Les mer i Gaula.

Number of views (600)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01