en-USnb-NO

Nyheter

Familier og fagpersoner samlet til sommerskole om Karlstad-modellen

Familier og fagpersoner samlet til sommerskole om Karlstad-modellen

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, June 27, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating

Karlstadmodellen er en språkmodell som brukes til språktrening for barn som av ulike årsaker har behov for støtte til språkutvikling. Denne uka var både familier, fagpersoner og andre fra barnas språknettverk samlet til sommerskole på Trøndertun.

AV ANNE SØRTØMME
Britt-Hege Wærnes er leder for IAKM (International Asso­ciation for the Karlstad Model). Foreningen arbeider for like­verd, rettigheter, språkutvikling og mektiggjøring av personer med språkvansker gjennom Karlstad­model­len. Denne uka arrangerer de sommerskole for alle som befinner seg i nettverket til barn med språkutfordringer.

Modell som kan
brukes for alle
Foreningen beskriver Karlstadmodellen som en modell for språktrening for personer med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Den er blitt utvik­let siden slutten av 1970-­tallet av professor i fonetikk ved Umeå Universitet og professor i spesialpedagogikk ved Karlstad Universitet Irene Johannson, og tar utgangspunkt i barns naturlige språkutvikling.
– Modellen kan brukes overfor barn, unge og voksne med ulike typer språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i alle aldre, og er diag­nosenøytral, forteller Wærnes.
Som mor til et barn med Downs syndrom opplevde hun å møte mange motbakker i hjelpeapparatet. Dette førte til at hun sjøl gikk i gang med veilederutdanning i Karlstad-modellen.
– Plana var å ta et halvt år, men så ble det så interessant at jeg like godt fullførte den tre­årige utdannelsen. Modellen hjel­per både med å kunne bruke språket, å få et ordforråd og forstå hva ting betyr, setningsoppbygging og uttale. Modellen hjelper i tillegg med materiell, struktur og kontinuitet.

Bildet: Bjørg Uhlin Hansen flankert av veilederne som har vært i sving på sommerskolen. Fra v: Erling Nilsen, Bjørg Uhlin Hansen, Wenche Rognlied, Lill-Synnøve Due, Berit Klemsdal og Brit Hege Wærnes.

Les mer i Gaula.

Number of views (697)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01