en-USnb-NO

Nyheter

Melhus formannskap: Prioriterer ny vei forbi Stranda

Melhus formannskap: Prioriterer ny vei forbi Stranda

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, July 4, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating

Tiltak for omlegging av fylkesvei 708 forbi gårdstunet på Stranda har vært en «varm potet» i mange år. Nå har veien topp prioritet i kommunen. Som god nummer to kommer gjenstående asfaltering av Bennavegen.

AV JENS GRANØIEN
Melhus kommune er bedt om innspill til delstrategi og handlingsprogram for fylkesveiene for perioden 2019 – 2022. Melhus kommune mener det er på tida at det tidligere Sør-Trøn­delag fylke blir prioritert. For- mannskapet har foretatt pri­oritering av tiltak i forhold til fylkesveiene i Melhus kommu­ne, samt gang- og sykkel­veger. Øvrige tiltak som for­mannskapet prioriterer er, å forlenge 40-sonen, og eventuelt anlegge flere fartsdumper på Hollum­vegen. Fremovegen kre­ver strakstiltak når de gjelder gang- og sykkelveier. På snuplassen på Lebergvegen vil kommunen ha belysning. Sist på prio­riteringslista som sikkert kunne vært enda lenger, og som fyl­kesutvalget for vei vil få seg forelagt, er forlenging av 40-sone, og gang- og sykkelveg langs Åsvegen.

Må være påkobla
Varaordfører Stine Estenstad sa at kommunen må stå på dersom en skal få til noe.
– Det er viktig at kommunen melder seg på. Nord-trønderne er påkobla, vi må alle være litt påkobla i forhold til gang- og sykkelveier. Her er det nød­vendig med strakstiltak. Vi må vise at fylkesveiene er viktig for oss, sa Estenstad. Hun sa at spørsmålet om gang- og syk­kel­vei i Kaldvelddalen har 30 årsjubileum. Varaordføreren sa at kommunen må kjempe for de strekningene vi har, både når det gjelder gang- og sykkelveier og vedlikehold av fylkesveiene.

Bildet: Fylkesutvalget for vei var nylig på befaring i Melhus. Fra venstre;  Jan Inge Kaspersen, Ap, Gunn Iversen Stokke, Sp, Pål Sæther Eiden, H, Anita Gilde, Frp, og Trygve Gjermstad, Krf. Forbi Stranda på Hølondvegen går Rv 708 helt inntil låveveggen. Her kan snø rase ned i veien med fatale konsekvenser dersom det treffer en bil.

Les mer i Gaula.

Number of views (639)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01