en-USnb-NO

Nyheter

Nils arbeidet 53 år i samme hus

Nils arbeidet 53 år i samme hus

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, August 8, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating

Nils Lindreitli begynte i jobb på samlaget da han var 16. Senere har han arbeidet i rørleggerfirmaet Haugnæss, som flyttet inn i bygget da handelssamlaget flyttet over til sentrum på austsida av Gaula. I forrige uke fylte Nils 72 år, og syntes det var greit å bli pensjonist. Han har vært i arbeid i 56 år, 53 av åra i Handelssamlagets hus, som senere ble til Gaulasenteret. Bare hans gamle sjef Lars Muhle har vært i nærheten, han jobbet i huset i 52 år.

Av Åsmund Snøfugl
Nils Lindreitli fylte torsdag i forrige uke 72 år. Han syntes at det nå er høvelig å bli pensjonist. Det er i disse dager 56 år siden han syklet fra heimen på Kuhaugen, over Gimsbrua til Melhus Handelssamlag, der han spurte styrer Karl Sings­aas om muligheter for arbeid. Singsaas gav han jobb der og da, og Nils begynte som visargut. Med trampsykkel og sykkeltilhenger gjorde han mange turer i handelssam­lagets tjeneste.

Kjøttdeig med 12-toget
Ett av oppdra­ga var å kjøre varer som skulle til sam­vir­kelaga på Kvål, Ler, Lundamo, Hovin og Støren. Det var i første rekke kjøttdeig og kjøttvarer fra samlagets slakteri og pølsemakeri (i huset der City Radio og TV har holdt til de siste åra, og huset bortenfor, der slaktinga foregikk). Nils lesset opp varene og syklet til Melhus stasjon for å sende dem med 12-toget som gikk til Støren. Så henta han brød fra handelssamlagets bakeri som lå i samme hus som Snarkjøp'en (i dag Plassen, der bl. a. Melhus Regnskap holder til).
Men det var ikke bare budkjøring det dreide seg om. Det var også lagerarbeid og tjeneste i butikken, kanskje mest i jernvareavdelinga, som var der Mama Rosa har sin kafe.
Melhus Handelssamlag had­de et lagerskur like ved Ola Onsøyens snekkerfabrikk. Dit kom det jernbanevogner med bygningsmaterailer, gla­va-iso­lasjon og f. eks. kunstgjødsel. Det var mye løfting og lemping for å tømme vognene, og i neste omgang lesse på lastebilen. som Karl Einarsen var sjåfør på. Det ble også kjørt ut koks og sement. Nils eller en av de andre unge ansatte var med på dette. Det var et annerledes liv rundt handelssamlaget den gang. Ennå da Nils begynte der var det mange som kom kjørende til forretninga med hest. Han sier det var flere som kom med hest enn med traktor. Butikken hadde landsbruksvarer av alle slag, foruten kraftfór også hest­sko­saum, hesjestreng og sjøl­bindertråd.
Det var oppstil­lingsplass for hest og vogn utenfor samlaget, og det var også to stallrom i nærmeste lagerbygning, mellom kjøttbutikken og jernvareavdelinga.

Bildet: Nils har hatt kort veg til arbeidet. Å gå fra heimen over brua til handelssamlaget eller Gaulasentret har ikke tatt mange minutt.

Les mer i Gaula.

Number of views (627)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01