en-USnb-NO

Nyheter

Eldre jernalder-bauta på plass

Eldre jernalder-bauta på plass

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, August 15, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
5.0

Etter en fireårig prosess, ble bautaen på Skjegstad, Hølonda, reist på sin opprinnelige plass tirsdag. Et bevis på godt samarbeid mellom lokale aktører, fylkeskommunen, Vitenskapmuseet og Riksantikvaren.

Av Harald Langås
For rundt regnet 200 år siden ble den såkalte ”Jutulsteinen” på Skjegstad flyttet fra jernaldergravhaugen et stykke ovenfor gardshusa på Skjegstadgardene og ned på et beite på nivå med husa. Det heter seg at det trolig var soldater på utmarsj, mest trolig fra Gravråk som utførte dette kars-stykket!
Siden fristet bautaen skjebnen på sin nye lo­kalisjon til den bikket for noen år siden. Grunn­eier Iver Schjegstad flyttet steinen ut av kubeitet og for fire år siden i samarbeid med arkeolog Kjell A. Brevik og undertegnede – og i forståelse med fylkeskommunen, ble steinen flyttet tilbake til sin opprinnelige plass der den siden har ligget og ventet på reising.

Ti gravhauger
Da hadde Brevik konstatert at ikke bare var det en gravhaug fra jernalderen bautaen hadde stått reist på, men at hele dette området var en en­este jernaldergravplass med etter hvert minst ti gravhauger.
Det var takket være lokalhistoriker Signe Skjeg- stad Aal at dette grav­feltet ble oppdaget og at vi fant tilbake til bau­taens opprinnelig plassering, som ble antatt å være en fordypning på toppen av denne haugen.
 Dette var for fire år siden. Og arbeidet har pågått siden for å få reist bautaen igjen.

Bildet: ”Jutulsteinen” tilbake på opprinnelig plass. Fra v. John Magne Solem, Anleggstjenester AS, grunneier Iver Schjegstad, Raymond Sauvage, Vitenskapsmuseet, Kjell A. Brevik, Vitenskapsmuseet, Hans Marius Johansen, Fylkeskommunen, Ellen Grav Ellingsen, Vitenskapsmuseet og Merete Moe Henriksen, Vitenskapsmuseet.

Les mer i Gaula.

Number of views (620)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01