en-USnb-NO

Nyheter

Melhus kommune har innsigelsesrett mot planene: Franzefoss vil utvide

Melhus kommune har innsigelsesrett mot planene: Franzefoss vil utvide

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, September 12, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
5.0
Franzefoss har søkt om regulering for utvidelse av området for steinuttaket i Sjøla. Melhus formannskap er høringsinstans, og etter befaring tirsdag kom det klart fram skepsis til deler av planene i formannskapet. Saken blir behandla i formannskapet først på neste møte.

AV JENS GRANØIEN
Etter befaringen der formannskapet fikk presentert planene for utvidelse av steinuttaket hos Franzefoss, ble saken luftet i møte. Det kom klart fram at formannskapet er imot at framveggen mot Melhus og Rødde skal tas ned. Formannskapet mener også at dersom det blir etablert et steinuttak på Melhus-sida, så må adkomsten samordnes mellom uttaka.
Regionleder hos Franzefoss Vegard Olsen sier til avisa Gaula at innenfor det området som bedriften har fått regulert i dag vil uttaket av masse ta slutt om 20 år. Med omsøkt utvidelse vil uttaket kunne utvides til å vare i ytterligere 50 – 70 år.
Området som Franzefoss disponerer ligger i Trondheim kommune, og berører ikke Melhus kommune direkte, men vil få konsekvenser, særlig for folk som bor i området ved Rødde. Forekomsten av masse kjenner ingen kommunegrense, og går over i Melhus kommune. Også på Melhus-
sida planlegges det et masseuttak.
Melhus kommune er høringsinstans, og har også som nabokommune mulighet til innsigelse. Det kan bety megling hos fylkesmannen.

Naboene protesterer
Etter befaringen traff formannskapet naboer som føler seg sterkt berørt dersom Franzefoss får medhold i planene sine.

Bildet: Vegard Olsen som er regionleder hos Franzefoss, sa at ved utvidelsen vil drifta kunne fortsette ytterligere 50 til 70 år. Bak skimtes Guri Vik og Bente Estenstad.

Les mer i Gaula.

Number of views (670)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01