en-USnb-NO

Nyheter

Melhus som plastfri kommune

Melhus som plastfri kommune

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, September 19, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
I en interpellasjon i kommunestyret tok Anna Lina Mørreaunet Holm (Krf) til orde for at Melhus
bør bli en plastfri kommune.

AV JENS GRANØIEN
Holm viser til at mange kommuner i Norge, sist også Trondheim kommune, det siste året har gjort vedtak om å bli plastfrie. Trondheim har vedtatt å bli plastfri innen 2022.
Hun foreslår at rådmannen umiddelbart iverksetter tiltak for å redusere bruk av plast og plastbaserte produkter, både i kommunens egen organisasjon, og i kommunen som helhet. Holm foreslo at engangsartikler må prioriteres. Hun ba om at kommunen holdes orientert om tiltakene og effekten av dem.

Fjerning av unødig
engangsplast
Krf-representanten foreslo tiltak som rådmannen bør vurdere: Fjerning av unødig engangsplast i Melhus kommune. Blant annet bør bruk av plastposer kuttes. Blåsokker ved barnehager, skoler og helse- og velferdssentrene fjernes. Engangsbestikk, fat og kopper skal ikke brukes. Det må unngås å bruke engangsplast ved ulike arrangement som for eksempel idrettsarrangement og festivaler.
Alle kunstgressbaner skal ha oppsamlingsutstyr for gummigranulat og det skal monteres siler i kummene. Nye kunstgressbaner skal være gummifrie. Hun foreslår flere søppelbøtter med sortering, gjerne både askebeger og ring for tomflasker. Et annet forslag er håndtering av gatefeiing, og rutinene for gjenbruk av strøsand. Rutiner for å begrense avfall fra vedlikehold av båter og avrenning til vann og vassdrag.
Holm foreslår at ved relevante anbud, skal redusert bruk av plast prioriteres. Hun foreslår også at det inngås et forpliktende samarbeid med næringsforeninga for å gjøre Melhus plastfri.

Bildet: Anna Lina Mørreaunet Holm vil at Melhus kommune skal bli en plastfri kommune.

Les er i Gaula.

Number of views (478)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01