en-USnb-NO

Nyheter

Vurderer å kjøpe  bankbygget på Lundamo

Vurderer å kjøpe bankbygget på Lundamo

Redaktør: Åsmund Snøfugl/26. september 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering
Melhus formannskap har enstemmig vedtatt å se på kjøp av bankbygget på Lundamo i sammenheng med økonomi og handlingsplanen. Samtidig vedtok formannskapet å selge Horghallveien 20.

AV JENS GRANØIEN
Det var Anja Sterten (Ap) som tidligere i år i en interpellasjon foreslo at Melhus kommune kjøper bankbygget på Lundamo, og benytter det til Frivillighetens hus, blant annet lokaler til ungdomsklubben på Lundamo.
Samtidig med at interpellasjonen ble fremmet i kommunestyret, foreslo Svein Evjen (H) at Horghallen 20, den gamle tannlegegården kunne være et alternativ til bankbygget. Horghallveien 20 lå på den tida ute for salg, og salget ble stoppa. Denne bygningen er i følge utredningen som er foretatt, uegna til bruk som fritidsklubb/ungdommens hus. Det skyldes hovedsakelig byggets beskaffenhet, og at det er en tomannsbolig med naboer tett innpå.
Prisforlangende for bankbygget er 3.6 millioner kroner. Eiendommen er forsøkt annonsert for noe mindre, uten at det har ført til noe salg. Melhus kommune har ikke vært i forhandlinger om kjøpesummen. Det kreves ingen ekstra bevilgninger/merkostnad til oppussing/etablering. Bygningen har et totalt bruttoareal på 280 kvadratmeter.

Bildet: Kultursjef Jan Erik Landrø og barne- og ungdomsarbeider Kristin Johnsen overvar debatten om bankbygget på Lundamo i formannskapet.

Les mer i Gaula.

Antall (402)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190214-01