en-USnb-NO

Nyheter

Utbygging av Melhus videregående prioriteres ikke

Utbygging av Melhus videregående prioriteres ikke

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, November 7, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
2.5
Melhus videregående skole er en viktig skole i dalføret. Problemet er at det er trangt på skolen, det er for liten plass til de 523 elevene og de 96 ansatte som er der. Fylkeskommunen sier at areal per elev ved skolen ligger betydelig under det som gjelder for tilsvarende skoler. Det er også tatt i bruk lokaler i Melhushallen til undervisning, og en paviljong er satt opp i tillegg til et telt som bygg og anlegg- linja benytter i forbindelse med sin undervisning.

AV HEGE WILLADSEN
Nå har fylkeskommunen signalisert at skolen ikke blir prioritert til å bli bygget ut til å romme 800 elever som tidligere lovd. Fylkeskommunen mener at befolkningsveksten fremover ikke er stor nok, men da har de tatt med innbyggertall fra Midtre Gauldal i sin prognose for å se på utviklingen i ungdomskullene. På Melhus viser sentrumsplanen at er planlagt 3.900 nye boliger bare i sentrum.

Bildet: «Vi tillitsvalgte står sammen i denne saken. Uansett hvilken fagforening vi tilhører» De ønsker ikke at Melhus videregående skole skal nedprioriteres, og de tillitsvalgte og ordføreren er alle overrasket det drøftingsnotatet som ble lagt fram på høringskonferanse om Framtidas skole. Der står det at fylkesrådmannen vil tilrå mer fokus på videregående skolen i Orkdal og Meldal. Fra venstre står Janne Helene Håkonsen, Gunnar Krogstad, Gunhild Høvik, Bente Estenstad, Beate Grøvan og Siri Denstad Langlo.

Les mer i Gaula.

Number of views (529)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01