en-USnb-NO

Nyheter

Politikerne vil ha torg  og park i sentrum

Politikerne vil ha torg og park i sentrum

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, November 7, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
At det må være plass til grøntareal i sentrum var et klart krav fra politikerne da områdeplanen for Melhus sentrum ble diskutert i formannskapet.

AV JENS GRANØIEN
Områdeplanen var lagt fram for behandling i formannskapet forrige tirsdag, men ble utsatt til neste møte den 13. november. I formannskapet ble det en diskusjon, og det ble spesielt pekt på at planen som er lagt fram mangler tilstrekkelig grøntarealer.
Varaordfører Stine Estenstad sa at planen inneholder skuffende lite grøntarealer. Hun hadde merket seg at det eneste grøntarealet i sentrum var på Melhusbanken sin eiendom, ellers var grøntarealet plassert i utkantene.
Kjersti Dalen Stæhli som er planlegger, sa at mange ønsker seg grøntarealer. Hun viste til park ved skoleområdene, og ved Gaula på østsida.

Plass for store
arrangement
Ordfører Gunnar Krogstad tok til orde for en hovedarena der det kan foregå store arrangement, som for eksempel 17. mai feiring. Han pekte på området sør for Melhuset som har vært brukt til store arrangement. Dette området vil bli innskrenket når Melhustorget skal bygge ut. Han antydet at det kunne være aktuelt å ta bort det ene bygget.
Dalen Stæhli mente at et område på cirka to dekar vil være god nok plass til torg og markedsplass.
Jan Arne Bremnes Krf. sa at det vil bli mindre plass til 17. mai feiring når parkeringsplassen blir nedbygd.
Ordføreren sa at overflateparkeringen må bort, men at det må gis plass til 17. mai feiring. – Hvis ikke har vi bomma, sa han.

Bildet: Nærmest, Kjersti Dalen Stæhli som er planlegger i Melhus kommune, videre rådmann Katrine Lereggen, ordfører Gunnar Krogstad og sekretær Mari Grongstad.

Les mer i Gaula.

Number of views (459)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01