en-USnb-NO

Nyheter

Ronald Nygård og Erik Tofte æresmedlemmer i historielaget

Ronald Nygård og Erik Tofte æresmedlemmer i historielaget

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, March 6, 2019/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
På årsmøtet i Melhus historielag ble to fortjente medlemmer utnevnt til æresmedlemmer i laget. Styret overrasket Erik Tofte og Ronald Nygård ved å foreslå dem begge som æresmedlemmer, som takk for mangeårig fortjenestefull innsats for Melhus Historielag.

Årsmøtet applauderte straks forslaget, allerede før begrunnelsene ble lest opp. Alle visste at de begge har gjort seg vel fortjent til æresmedlemskap. De har begge vært glødende talspersoner for Melhus Historielag siden starten. Ronald er fremdeles med i styret, og Erik som var leder frem til 2012, benyttes stadig som ressursperson. Begge har også vært leder og medlem i redaksjonskomiteen for årsskriftet Melhusbyggen, og bidrar stadig med interessante artikler.

Bildet: Ronald Nygård og Erik Tofte er blitt utnevnt til æresmedlemmer i
Melhus historielag for sin store innsats for kulturen og lokalhistorien i Melhus.

Les mer i Gaula.

Number of views (231)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01