en-USnb-NO

Nyheter

Politikerne visste ikke at de hadde ansvaret sjøl

Politikerne visste ikke at de hadde ansvaret sjøl

Author: Åsmund Snøfugl/Tuesday, April 30, 2019/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
Det har vært mange klager på at stein i fartsdumpene i Miljøgata gjennom Melhus sentrum har forstyrra de som bor langs gata, og at de gjør skade på biler. Kommunen har mast på Statens vegvesen. Nå viser det seg at kommunen har inngått en fem-årig avtale med Statens vegvesen. Avtalen viser at det er kommunen som har ansvaret for vedlikehold av fartsdumpene. Nå tar kommunen regninga med å fjerne steinene sjøl.

AV JENS GRANØIEN
Fjerning av steinene i fartsdumpene i Miljøgata var et av de spørsmåla Statens vegvesen måtte svare for på møte i komite for teknikk og miljø i forrige uke. Per Olav Krogstad som er vedlikeholdssjef, og som har ansvar for vedlikehold av alle fylkesvegene, unntatt bruer, opplyste at Miljøgata var et utbyggingsprosjekt i Melhus sentrum i 2010. Prosjektet starta med nytt røranlegg gjennom sentrum.

Vegvesenet var
i mot steiner
– Kommunen var utbygger og Statens vegvesen var i mot fartsdumper med stein fordi vi visste at det ville lage bråk, sa Krogstad, som fortalte at det er teknisk drift i Melhus kommune som drifter Miljøgata. Han opplyste at det er inngått en avtale mellom kommunen og Statens vegvesen. Den avtalen går ut 1. september i år. Krogstad fortalte at det nå reforhandles en ny avtale som skal vare i fem år. Han sa at når stein faller ut og lager hull i fartsdumpene, så er det teknisk drift sitt ansvar å ordne opp i det.

Bildet: Det kom som en stor overraskelse både på komiteleder Mikal Kvaal og kommunalsjef Morten Bostad at Melhus kommune selv har hatt ansvaret for vedlikeholdet av Miljøgata i Melhus sentrum, siden den ble bygd i 2010. Til venstre sekretær Mari Grongstad.

Les mer i Gaula.

Number of views (128)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01