en-USnb-NO

Nyheter

Klimaspillet

Klimaspillet

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, May 8, 2019/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
En gang i året er elever fra NTNU bygg og miljøteknikk på besøk ved Melhus videregående skole. De kommer med et spill som heter Klimaspillet.

AV HEGE WILLADSEN
Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi primært utviklet for den videregående skole. Caset i Klimaspillet er å bygge en vindturbinpark i Norge. Elevene jobber tverrfaglig med emner som økonomi, teknologi og politikk. De blir utfordret til å ta stilling til ulike problemstillinger og se klima i et helhetsperspektiv. Oppgavene i Klimaspillet er praktiske, utfordrende og morsomme for elevene å jobbe med. De må samarbeide på tvers av gruppene og diskutere seg frem til de beste løsningene. Instruktørene fra NTNU har stort engasjement for klima og miljø, og ønsker å bidra til at ungdom tilegner seg mer kunnskap om de utfordringene vi står ovenfor i dag og i fremtida.

Bildet: Teknologipartiet er politisk parti her representert ved Anders Svardal Aasheim og Mona Rønning Bakås.

Les mer i Gaula.

Number of views (95)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01