en-USnb-NO

Nyheter

Bygger ny Gimse skole  nord for eksisterende skole

Bygger ny Gimse skole nord for eksisterende skole

Redaktør: Åsmund Snøfugl/12. september 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
5.0
Da spørsmålet om hvor ny Gimse skole skal plasseres, sa Einar Gimse Syrstad (Ap) at kommunen i realiteten har bare et valg. Det skal også bygges to hallflater. Samlet kostnad er 334 – 394 millioner kroner.

AV JENS GRANØIEN
Fungerende ordfører Stine Estenstad sa da saken ble behandla i formannskapet tirsdag, at kommunen står framfor ei enorm investering og et stort økonomisk løft. Samtidig med at formannskapet vedtok plassering av skolen, ble det også vedtatt å bygge to hallflater med ei aktivitetsflate på 25 x 45 meter. Den ene hallen plasseres ved Melhushallen, den andre skal plasseres i tilknytning til ny skole. Nåværende Gimse skole skal være i drift i byggeperioden, men skal rives når den nye skolen står ferdig.

Tas i bruk i februar 2022
Byggestart er beregna til sent i 2019 med ferdigstillelse i februar 2022. Det skal innen 2021 utredes opptaksområde i Nedre Melhus, der også Brekkåsen blir innbefattet. Spørsmålet om lokaler til kulturskolen har vært diskutert, men formannskapet vedtok å ikke å vurdere lokaler til kulturskolen på nåværende tidspunkt. Formannskapet ber rådmannen legge fram plan for hvordan trafikkavvikling/sikkerhet skal ivaretas. Det stilles krav til fornybar energi ved oppvarming av bygningsmassen. Kostnadene innarbeides i økonomi og handlingsplanen.

Bildet: Nåværende Gimse skole skal rives, og ny Gimse skole bygges nord for nåværende skole.

Les mer i Gaula.

Antall (759)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01