en-USnb-NO

Nyheter

Detaljregulering gang- og  sykkelvei – Hermanstad

Detaljregulering gang- og sykkelvei – Hermanstad

Redaktør: Åsmund Snøfugl/19. september 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering
Melhus kommunestyre har vedtatt detaljregulering av gang- og sykkelvei – Hermanstad langs del av Fv 6590 Benna-
vegen.

AV JENS GRANØIEN
Formålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs del av Fv 6590 Bennavegen i henhold til Melhus kommunes trafikksikkerhetsplan. Det skal bygges boliger, og tiltaket vil gjøre vegstrekningen langs Bennavegen fra nåværende, og framtidige boligområder ved Hermanstad mot Kvål, tryggere for myke trafikkanter.
I følge rekkefølgekrav i kommunens arealdel, som sier at for BKV3 gjelder følgende: Før første bolig tas i bruk skal sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien mot Kvål være ferdigstilt.
Da saken ble behandla i kommunestyret erklærte Svein Evjen og Fritz Arne Haugen seg inhabil.
Boligbygging på Kvål har lenge stått i stampe, ikke minst på grunn av forekomst av kvikkleire. I Brannåsen har det lenge vært planer om et nytt boligfelt. Et av problemene der har vært manglende gang- og sykkelvei.

Bildet: Pernille Wahlberg (Ap) sa at hun hadde hele salen med seg når hun ønsket flere kvålsbygg velkommen.

Les mer i Gaula.

Antall (536)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01