en-USnb-NO

Nyheter

Bygger ny Gimse skole og idrettshall

Bygger ny Gimse skole og idrettshall

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, November 28, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
4.0
Melhus formannskap har vedtatt kravspesifikasjon for bygging av ny Gimse skole med plass for 450 elever, og en idrettshall som bygges ved skolen.

AV JENS GRANØIEN
Formannskapet i Melhus har enstemmig vedtatt at det skal bygges ei hallflate i tilknytning til ny Gimse skole. Ei eventuell hallflate nummer to bygges senere, eventuelt i samarbeid med fylket og næringslivet. Skolen prosjekteres med et energiforbruk hvor 20 prosent skal dekkes med solcelleanlegg, så fremt det er regningssvarende. Komite for teknikk og miljø og oppvekst og kultur gis myndighet til å oppnevne til sammen tre representanter i juryen.
Eksisterende Gimse skole rives. Det åpnes for at eksisterende Gimse skole rives før byggestart. Dette for å oppnå mest mulig helhetlig, estetisk og funksjonell utforming og plassering av ny skole. Forhold som økonomi, logistikk, læringsmiljø og HMS i byggeperioden skal vektlegges i vurderinga av eventuell riving. Det utredes justering av opptaksområde i Nedre Melhus innen våren 2021.

Kulturskolen vurderes
senere
Eventuell ny løsning for Kulturskolen vurderes på et senere tidspunkt. Dette belyses i egen sak på nyåret i 2019, til komite for Oppvekst og kultur. Det stilles krav om fornybar energi ved oppvarming av bygningsmassen. Kostnadene for drift og investering innarbeides i «økonomi og handlingsplan».

Bildet: Det er ikke bestemt om nåværende Gimse skole skal rives før eller etter bygging av ny Gimse skole.

Les mer i Gaula.

Number of views (441)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01