en-USnb-NO

Nyheter

Nytt fjøs på Voll

Nytt fjøs på Voll

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, January 16, 2019/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
3.5
På Vold på Melhus hos Ellbjørg og Torbjørn Vold er det bygd nytt ku-fjøs med plass til 30 melkekyr og robotmelking.

AV JENS GRANØIEN
Det er ennå såpass nytt at ikke riktig alle de 30 melkekyrne hos ekteparet på Vold har skjønt at det er i roboten melkingen skal foregå nå. De fleste har skjønt det, men noen få har ennå ikke skjønt at der inne i roboten hvor melkingen foregår, er det også en godbit kraftfor å få.
Fjøset ble tatt i bruk den 3. januar, og det er gått en uke siden fjøset ble tatt i bruk da vi var på besøk. Det er ofte sånn, at når det er noe som er nytt, så  tar det litt tid å venne seg til det. At det etter ei uke ennå var noen få kyr som ikke hadde skjønt det nye systemet, er ikke overraskende. Disse må fortsatt ha litt hjelp for å finne veien til roboten.

Arbeidskrevende tilvenning
Torbjørn Vold sier at den siste uka med tilvenning av 30 kyr har vært arbeidskrevende, i og med at man må skyve på kyrne for å få dem inn i noe som for dem virker nytt, og kanskje også litt skremmende. Nå går det greit, nå har de aller fleste lært seg det.
På Voll er det 224 mål dyrka jord, i tillegg leies 229 mål. I tillegg til det, leies også noe beite. Det kjøpes også en del rundball, mot rundballpressing. Torbjørn har rundballpresse sjøl. Det dyrkes gras på storparten av dyrkajorda, bortsett i fra et lite areal, som varierer i størrelse fra år til år, som det dyrkes korn på. Melkekvoten var 150 000 liter, i fjor ble det kjøpt en kvote på 80 000 liter, sånn at melkekvoten i dag er 230 000 liter.

Bildet: Torbjørn, Thomas og Ellbjørg Vold ved roboten i det nye fjøset.

Les mer i Gaula.

Number of views (410)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190411-01