en-USnb-NO

Nyheter Avisa-Gaula og Melhusporten

Melhus og Midtre Gauldal  utreder innlemmelse i Hamos

Melhus og Midtre Gauldal utreder innlemmelse i Hamos

Redaktør: Åsmund Snøfugl/3. mai 2017/Kategorier: Startsiden, Næringsliv

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Fra neste år når Klæbu trekker seg ut, blir det kun Midtre Gauldal og Melhus som blir innlemma i renovasjonsselskapet Envina. Nå utreder de to kommunene alternativ løsning. Det mest aktuelle kan være innlemmelse i renovasjonsselskapet Hamos.

AV JENS GRANØIEN
Ordfører Gunnar Krogstad som er leder i representantskapet i Envina, hadde merket seg at vi i det forrige nummeret av Gaula foreslo at Skaun kunne erstatte Klæbu i interkommunalt samarbeid i Envina. Årsaken til at Klæbu trekker seg ut er at kommunen fra 2020 blir en del av Trondheim. Krogstad sier at det ikke er riktig det vi skrev at Skaun må ut av Hamos på grunn av at Orkdal blir en del av en større kommune. Derimot har Skaun kontaktet både Gauldal brann og redning og TBRT (Trondheim brann- og redningstjeneste), med forespørsel om interkommunalt brann- og redningssamarbeid. Avtalen Skaun har med Orkdal blir ikke videreført når Orkdal slår seg sammen med andre kommuner.

Bildet: Ordfører Gunnar Krogstad som er leder for representantskapet i Envina, røper at selskapet utreder eventuelle innlemmelse i Hamos, når Klæbu forlater samarbeidet.

Les mer i Gaula.

Antall (1801)/Kommentarer ()

Tag: