en-USnb-NO

Nyheter Avisa-Gaula og Melhusporten

– Ubegripelig at Bane Nor krever kulvert på Søberg

– Ubegripelig at Bane Nor krever kulvert på Søberg

Redaktør: Åsmund Snøfugl/6. juni 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Formannskapet hadde tirsdag områdeplan for Søberg vest til førstegangs behandling. Jens Otto Havdal (Ap) syntes det er ubegripelig at Bane Nor kan kreve kulvert under jernbanen på Søberg.

AV JENS GRANØIEN
Planforslaget er utarbeidet av Sweco AS på vegne av Melhus kommune ved «Bygg og eiendom». Dette er en detaljplan av en eiendom med intensjon om å bygge leil­ig­hetsbygg med atten boen­heter for van­skeligstilte.
Planområdet avgrenses i øst mot fylkesveg 6612 Melhusvegen og mot Prestmovegen i sør og øst. I nord avgrenses planen mot Teiavegen. Planområdet omfatter 45 dekar. Planen omfatter tilrettelegging av gang- og sykkelveg, og krysning av jern­banen for fotgjengere, kulvert under jern­banen.
Boligene bygges på eiendommen gnr/bnr 88/6 og 88/30 (Midttun), og forlengelse av kjøreveg med gang- og sykkelveg fra Prestmovegen til Teiavegen. Nord for gang- og sykkelveg reguleres til landbruk, samt at det er avsatt areal til midlertidig anlegg og riggområde for å kunne bygge kulvert.

Kulvert. Bane Nor krever undergang for gående under jernbanen ved siden av jernbaneovergangen på Søberg.

Les mer i Gaula.

Antall (591)/Kommentarer ()

Tag: