en-USnb-NO

Nyheter Avisa-Gaula og Melhusporten

Mange besøkte Gammel-gården Grøset

Mange besøkte Gammel-gården Grøset

Redaktør: Åsmund Snøfugl/13. juni 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Bygningene på Gammel-gården Grøset ble bygd tidlig på 1800 - tallet. Alle de gamle husa er tatt vare på. Det gamle tunet som ble fraflytta i 1967, er så spesielt at noe lignende bare finnes på museum.

AV JENS GRANØIEN
Det var Melhus historielag som inviterte sine med­lemmer til Gamle-gården Grø­set forrige torsdag kveld. Mange var møtt opp for å se de godt bevarte husa på det gamle tunet på Grøset.
Da det skulle bygges nye hus ble tunet flyttet lengre ned, det gjorde det mulig å bevare de gamle husa. I 1966 ble det tatt i bruk nytt fjøs. Året etter flytta folket på gården etter, inn i nytt våningshus.
Dagens eier av Grøset, Even Grøseth var ett halvt år gammel da familien flytta fra gammel-gården, han husker selvsagt ikke at han har bodd der de første månedene av sitt liv i det gamle våningshuset på det gamle tunet. På gården var det på den tida både melkekyr, griser og sauer, Even forteller at hans far Knut også hadde ei geit.
Gamle- gården som består av våningshus, fjøs/låve og to stabbur er usedvanlig godt bevart. Husene har stort sett stått uendret siden de ble bygd tidlig på 1800-tallet. Dette gir gården en høy grad av autentisitet, og er derfor svært verneverdig.

Bildet: Mange av historielagets medlemmer var møtt opp.

Les mer i Gaula.

Antall (512)/Kommentarer ()

Tag: