en-USnb-NO

Nyheter Avisa-Gaula og Melhusporten

– Det er rett og slett kjedelig på Lundamo

– Det er rett og slett kjedelig på Lundamo

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, March 13, 2019/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
Lundamobyggene vil ha flerbrukshus og åpne kafeer på kveldstid. Det var Melhus Høyre som ba folk på Lundamo komme med innspill da det ble arrangert idedugnad på Lundamo forrige torsdag kveld. Lundamobyggene hadde mange ønsker.

AV JENS GRANØIEN
Ny E6 forbi Lundamo vil tidligst være på plass i 2027. Spørsmålet mange stiller seg er; om noe kan gjøres for å bedre trafikksikkerheten gjennom Lundamo sentrum i påvente av ny E6. Spørsmålet ble særlig aktualisert etter at en ung gutt i oktober i fjor ble påkjørt og hardt skadet, da han skulle krysse E6 på fotgjengerfeltet. Høyre ba folk komme med ideer til hasteløsninger i forhold til E6, og ønsker som folk bærer på i forhold til sentrumsfunksjoner.
Svein Evjen som leda møtet er kommunestyrerepresentant for Høyre, og bor selv på Lundamo. Han sier til avisa at det er behov for å iverksette trafikksikkerhetstiltak gjennom Lundamo sentrum. Han mener at det mangler fotgjengerfelt mellom butikken og skolen. Det betyr at når ungene på skolene skal på butikken, krysser de E6 på steder der det ikke er fotgjengerfelt.
– Vi har ikke råd til sånne ulykker, sånn som den som skjedde i oktober da en ungdom ble påkjørt og ble alvorlig skada, sier Svein Evjen til avisa.

Bildet: Folket på Lundamo hadde mange ideer for å få et bedre sentrum. Fra venstre, Eirik Segtnan, Ingvar Folstad, Bengt Hatvik, Roar Bye og Anne Ekseth Bye.

Les mer i Gaula.

Number of views (242)/Comments ()

Tags: