X

Responsive image

Nyheter
NOEN fra Steinkjer

NOEN fra Steinkjer

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, January 26, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Sist uke hadde styret i Gauldal Demensforening møte, og der ble flere saker drøftet. Som for eksempel når neste pårørendeskole skulle være, og hvor og hva det skulle inneholde. En annen viktig sak på agendaen var besøk fra NOEN. 

AV HEGE WILLADSEN 

Heidi Wang hadde tatt turen til Melhus fra Steinkjer for å fortelle om NOEN, bedriften hun startet da hennes far hadde fått demens. Hun bodde på Steinkjer, og faren på Inderøya. For at han skulle bli ivaretatt i hjemmet alene, startet hun NOEN. Det kan sammenlignes med brukerstyrt personlig assistent. Årsaken til at Gauldal Demensforening inviterte Heidi, var for at Melhus kommune nå benytter seg av dette tilbudet, og foreninga ville vite mer om tilbudet. Etter at Heidi ble kjent med Melhus kommune sitt system rundt demens-sykdommer, tok hun kontakt med Gauldal Demensforening med følgende beskjed: 

    – Gjennom at NOEN er leverandør til Melhus kommune så er jeg kjent med at kommunen får kontakt med personene med demens lenge etter hva som er anbefalt. Det forklares blant annet med at det nå i Koronatida er færre møteplasser og personene fanges derfor ikke lite lett opp. Dette er alvorlig, sett fra et demensfaglig ståsted. Kan vi gjøre noe sammen her, rettet mot familier med demens? 

    Hjertesukket fra Heidi ble tatt opp i styret med henne til stede, og det er et problem og nå ut til familier med demens. 

Sykdommen er oftest nedhysjet, og mange vil den skal skjules. Den er også vanskelig å oppfatte ettersom det er lite synlige tegn på sykdommen. Det er vanskelig for de som ikke er helsepersonell å kartlegge behovet for hjelp til de lidende. 

 

Hvordan nå fram?

Gauldal Demensforening arrangerer pårørendeskole to ganger i året, og til og med budskapet om det tilbudet er det vanskelig å nå fram med. Det kan opprettes et Facebook-arrangement der folk kan melde seg på, men mange vegrer seg for det ettersom så få som mulig skal vite om sykdommen som familien har. Om demensforeninga har hørt om noen som lider av sykdommen, da skal de heller ikke ta kontakt med familien i tilfelle familien ønsker å holde det skjult, og tar det som et overtramp eller en fornærmelse om demensforeninga kontakter dem. Det Heidi Wang ønsker, er at vi sammen med NOEN skal fange opp familier med demenssykdom. Både NOEN, Heidi og styret i Gauldal Demensforening skulle ønske at det kunne være mer åpenhet rundt sykdommen som ikke bare rammer den med diagnosen, men rammer hele familien. Hvordan kan dette gjøres? Det er jo ingen som råder over hvem som får denne sykdommen, og den kan ramme hvem som helst uansett status. 

Bilde: 

Heidi Weng, leder for NOEN, fra Steinkjer tok kontakt med Gauldal Demensforening for å høre hvordan en tidlig kan fanges opp hvem som har fått en demenssykdom for å gi de og deres familie en bedre hverdag. 

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (934)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co